Politechnika Śląska - strona 260

Stopy aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

STOPY ALUMINIUM Właściwości aluminium Aluminium jest jednym z najczęściej używanych metali w różnych dziedzi­nach techniki, zarówno w postaci czystego metalu, jak i wielu stopów. Jest jednym z najczęściej występujących w skorupie ziemskiej pierwiastków (8,13%) po tlenie i krzemie. Aluminium krysta...

Stopy dwuskładnikowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

Sprawozdanie z ćw. Stopy dwuskładnikowe Tylko nieliczne metale znajdują bezpośrednie zastosowanie w stanie chemicznie lub technicznie czystym, ze względu na ich niską wytrzymałość. W technice stosuje się głównie stopy metaliczne. Mają one lepsze własności mechaniczne od czystych metali, a ponadto ...

Stopy magnezu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

STOPY MAGNEZU, CYNKU, CYNY, OŁOWIU l BERYLU Stopy magnezu. Magnez jest pierwiastkiem metalicznym, krystalizującym w strukturze A3, o temperaturze topnienia T, = 650°C, mało plastycznym, o niewielkiej wytrzymałości. Charakteryzuje się dużym powinowactwem z tlenem (samozapłon w wyższej temperaturze) ...

Stropy niklu i tytanu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

Mariusz Bąk II MDT gr. 81. STOPY NIKLU I TYTANU Tytan pod względem występowania w skorupie ziemskiej zajmuje dziewiąte miejsce po tlenie, krzemie, aluminium, żelazie, wapniu, sodzie, magnezie i potasie. Szerokie zainteresowanie tytanem wynika przede wszystkim ze szczególnych właściwości fizycznych i...

Udarność i twardość - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1645

Podstawy nauk o materiałach. Temat ćw.: Próba udarności i twardości I. Próba udarności. Cel ćwiczenia: Zapoznać się z warunkami prowadzenia próby udarności w temperaturze pokojowej. Próba udarności polega na złamaniu jednym uderzeniem spadającego młota wahadłowego próbki z karbem w środku i pod...

Układ żelazo-węgiel - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1302

Podstawy nauk o materiałach. Temat ćw.: Układ równowagi fazowej żelazo-węgiel. Żelazo i jego własności. Żelazo nie występuje w przyrodzie w postaci rodzimej. Otrzymywanie żelaza chemicznie czystego, którego własności mogłyby być uznane za własności pierwiastka, jest trudne i kosztowne. Przez redu...

Odkształcanie plastyczne metali na zimno - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

 Materiały do ćwiczeń Odkształcanie plastyczne metali na zimno I wyżarzanie REKRYSTALIZuJące Wstęp. Siły zewnętrzne działające na metal powodują jego odkształcenie. W zależności od wielkości sił i od rodzaju metalu może on ulegać odkształceniom sprężystym lub również plastycznym. Jeżeli na metal...

Kalcynacja wodorotlenku glinowego Al(OH)3 - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

Cel ćwiczenia: Zapoznanie z etapami kalcynacji (dehydratacji) wodorotlenku glinowego Al(OH)3, w celu otrzymania bezwodnego Al2O3 do procesu elektrolizy. Ćwiczenie jest kontynuacją otrzymywania tlenku glinowego metodą Grzymka. Wykonanie ćwicze...

Kalcynacja wodorotlenku glinowego - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1729

WSTĘP TEORETYCZNY: W procesie otrzymywania Al2O3, niezależnie od stosowanej metody (Bayer'a, Grzymka), następuje etap zwany kalcynacją wodorotlenku glinowego. Operacja ta polega na wypaleniu wodorotlenku glinowego Al(OH)3 w celu odwodnienia go. W wyniku kalcynacji otrzymuje się jako produkt końcow...

Metale lekkie i rzadki - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

TYTAN Temperatura topnienia i wrzenia tytanu: Temperatura topnienia - 1669oC Temperatura wrzenia - 3330oC Minerały: Największe znaczenie praktyczne spośród tlenków tytanu posiada dwutlenek tytanu TiO2. W przyrodzie występuje on w postaci trzech odmian krystalicznych noszących jako minerały naz...