Politechnika Śląska - strona 257

Wprowadzenie do dynamiki - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

DYNAMIKA Ciało swobodne - I zasada dynamiki Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działają siły równoważące się to ciało pozostaje w spoczynku ale jeśli się poruszało to będzie się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniow...

Wypadkowa zbieżnego układu sił - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

3.4.1. Wypadkowa zbieżnego układu sił Przestrzenny układ sił Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których linie działania przecinają się w jednym punkcie, nazywanym punktem zbieżności (rys. 3.12a). Ponieważ siły działające na ciało sztywne można przesuwać wzdłuż linii ich działania, można je uważać...

Aluminium i miedź - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

STOPY ALUMINIUM Właściwości aluminium Aluminium jest jednym z najczęściej używanych metali w różnych dziedzi­nach techniki, zarówno w postaci czystego metalu, jak i wielu stopów. Jest jednym z najczęściej występujących w skorupie ziemskiej pierwiastków (8,13%) po tlenie i krzemie. Aluminium krysta...

Aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Aluminium krystalizuje w układzie regularnym o sieci przestrzennie centrowanej A1 i parametrze sieci a=0,40493nm. Aluminium charakteryzuje dobra lejność i podatność na przeróbkę plastyczną na zimno i na gorąco, dobra spawalność. W stanie wyżarzonym aluminium ma następujące właściwości mechaniczne: R...

Dwuskladnikowe uklady równowagi fazowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Układy dwuskładnikowe o zupełnej rozpuszczalności składników w sta­nie stałym są tworzone przez izomorficzne składniki A i B rozpuszczające się wzajemnie przy dowolnych stosunkach ilościowych ­zarówno w stanie ciekłym, jak i stałym. Proces krzepnięcia roztworu stałego przebiega podob­nie dla wszystk...

Hartowania - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Hartowność stali nazywamy zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej podczas hartowania. Określa się ją na podstawie pomiaru grubości warstwy martenzytycznej na przekroju hartowania przedmiotu. Poszczególne gatunki stali hartują się na różną głębokość. Jeżeli zahartujemy szereg prętów z danego ...

Hartowność stali konstrukcyjnej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Laboratorium z Metaloznawstwa i Obróbki cieplnej. Temat: Hartowność stali konstrukcyjnej. Dariusz Schabowski II MDT gr.1209 Hartowanie stali konstrukcyjnej zależy głównie od pierwiastków stopowych i przejawia ...

Heyna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Heyna (10g chlorku amono-miedziowego, 100ml destylowanej). Zgład po wyszlifowaniu na drobnoziarnistych papierach ściernych trawi się w czasie kilku minut. Na próbie powstaje osad miedzi, który usuwa się watą zwilżoną wodą. Osad usuwa się łatwiej przy zmywaniu amoniakiem. Miejsca zanieczyszczone fosf...

Konstrukcyjna stal stopowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Laboratorium z Metaloznawstwa i Obróbki cieplnej. Temat: Konstrukcyjna stal stopowa. Dariusz Schabowski II MDT gr.1209 Stale wyróżniają się złożonym skł...

Krystaliczna skruktura metali - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Podstawy nauk o materiałach. Temat ćw.: Krystaliczna struktura metali. Wstęp teoretyczny. Elementy sieci przestrzennej kryształu. W kryształach atomy są ułożone w odstępach okresowo powtarzających się w co najmniej trzech nierownoległych kierunkach. Każda prosta łączą­ca środki dowolnych dwóch at...