Politechnika Śląska - strona 256

Para sił - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

3.6. Para sił Linie działania dwóch sił mogą zajmować względem siebie różne położenia w przestrzeni. Mogą się pokrywać, przecinać, być równoległe lub wichrowate. Jeżeli linie działania się pokrywają, czyli dwie siły działają wzdłuż jednej pro...

Pochodna funkcji wektorowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

2.7. Pochodna funkcji wektorowej Załóżmy, że mamy funkcję wektorową typu (2.44), w której zmienną niezależną jest skalar. Przyrostowi zmiennej niezależnej s będzie towarzyszyć zmiana wektora r(s). Jeżeli początki wszystkich wektorów r(s) przyłoż...

Środek układu sił równoległych

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

3.9.1. Środek układu sił równoległych Załóżmy, że mamy przestrzenny układ n sił równoległych Pk przyłożonych w punktach Ak (k = 1, 2, . . . , n), jak na rys. 3.31. Jeżeli wektor główny W tego układu sił będzie różny od zera, to układ sił ...

Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny Przy omawianiu ruchu punktu lub bryły zakładaliśmy, że punkt lub bryła poruszały się względem układu odniesienia x, y, z uważanego za nieruchomy. Można rozpatrzyć taki z′ przypadek, że wspomniany z układ odniesienia będzie się y′ poruszał wzglę...

Własności sił działających na ciało sztywne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 294

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się równoważyć, czyli być w równowadze. I właśnie ustalanie warunków równowagi będzie głównym ...

Suma wektorów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

2.2. Suma i różnica wektorów Wektory swobodne można dodawać i odejmować geometrycznie (wykreślnie) oraz analitycznie. Dodawanie geometryczne dwóch wektorów a i b polega na c=a+b a B C b −b O d=a−b a A Rys. 2.6. Dodawanie i odejmowanie dwóch wektorów zastosowaniu reguły równoległoboku....

Tarcie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

3.3.1. Tarcie poślizgowe Przy omawianiu więzów w p. 3.2.1 reakcję wynikającą z oddziaływania ciała A na ciało B (rys. 3.4) rozłożyliśmy na składową normalną N i składową styczną T, którą nazwaliśmy siłą tarcia. Następnie powiedzieliśmy, że jeżeli stykające się powierzchnie są idealnie gładkie, ...

Układ sił - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

3.7.1. Redukcja dowolnego układu sił do siły i pary sił Dowolnym układem sił będziemy nazywać układ sił o liniach działania dowolnie rozmieszczonych w przestrzeni. W tym punkcie zajmiemy się sprowadzeniem (redukcją) takiego układu sił do najprostszej postaci, czyli do najprostszego układu sił r...

Wektory - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

2.1. Określenie i rodzaje wektorów. Mnożenie wektora przez skalar Wielkości fizyczne występujące w mechanice i innych działach fizyki można podzielić na skalary i wektory. Aby określić wielkość skalarną, wystarczy podać tylko jedną liczbę. Wielkościami takimi są masa, czas, temperatura, objętość...

Wiadomości ogólne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

1.1. Cel i przedmiot mechaniki Mechanika ogólna jest wykładana na uczelniach technicznych na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz na innych kierunkach, takich jak transport, zarządzanie i marketing, inżynieria materiałowa. Celem nauczania tego przedmiotu jest z jednej strony pogłębienie ogól...