Politechnika Śląska - strona 255

Wykład - Puritanism Perry Miller

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

LITERATURA USA 18.10.2010 WYKŁAD Puritanism Perry Miller, Harvard University Professor claims that “without understanding of Puritanism there is no understanding of America” […]. It was an organization of man's whole life, emotional and intellectual “[…] it was a state of mind”. Colonial and Purita...

Wykład - Making of national literature 1800 -1865

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Making of national literature 1800 -1865 - Part 2 Romanticism - a particular attitude toward the realities of man, nature, society. Characteristics : free, rebellious spirit individualism intuition inner life, importance of the subconscious strangeness and mystery fantastic visions enthusias...

Wykład - Major poets

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

LITERATURA USA 23.05.2011 WYKŁAD Major poets: Ezra Pound, T.S. Eliot, Amy Lowell, H.D. (Hilda Doolittle), William Carlos Williams, E.E. Cummings (1894-1962) Edward Estlin (played around with form, punctuation, spelling, type style, grammar, i...

Energia kinetyczna układu punktów materialnych

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

7.4.1. Energia kinetyczna układu punktów materialnych Energią kinetyczną punktu materialnego o masie m, poruszającego się z prędkością v, nazywamy połowę iloczynu masy punktu i kwadratu jego prędkości: E= mv 2 . 2 Dla układu n punktów materialnych o masach mk poruszających się z prędkością ...

Funkcje wektorowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

2.6. Funkcje wektorowe Z kursu matematyki znane są określenia funkcji zmiennych niezależnych oraz zmiennych zależnych. Jeżeli znamy kształt funkcji zmiennej zależnej f = f(u, v, t), to znając wartości liczbowe zmiennych niezależnych u, v, t, możemy wyznaczyć wartość zmiennej zależnej f. W anal...

Twierdzenie o momencie wypadkowej

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

3.5. Twierdzenie o momencie wypadkowej Moment wypadkowej układu sił względem dowolnego punktu jest równy sumie momentów sił składowych względem tego samego punktu. Twierdzenie to jest znane pod nazwą twierdzenia Varignona. Udowodnimy je na przykładzie n sił Pk (k = 1, 2, 3, . . . , n) przyłożon...

Momenty wektora - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

2.5. Moment wektora względem osi Zajmiemy się obecnie zdefiniowaniem wielkości będącej miarą działania obrotowego wektora względem osi. Wielkość tę nazywamy momentem wektora względem osi. W tym celu przyjmiemy, że dany jest dowolny wektor a oraz oś l, której kierunek jest określony przez wektor...

Ogólne zasady statyki - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się równoważyć, czyli być w równowadze. I w...

Redukcja płaskiego układu sił - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

3.8.1. Redukcja płaskiego układu sił Przez płaski dowolny układ sił będziemy rozumieć układ sił leżących w jednej płaszczyźnie o kierunkach nie przecinających się w jednym punkcie. W dalszym ciągu przyjmiemy, że mamy dany dowolny układ sił Pk (k = 1, 2, . . . , n) przyłożonych w punktach Ak leż...

Pęd układu materialnego i bryły - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

7.2.1. Pęd układu materialnego i bryły Pędem punktu materialnego o masie m i prędkości v nazywamy iloczyn masy punktu i jego prędkości: p = mv. (7.40) vn mk m1 Z powyższej definicji wynika, że pęd jest wektorem o kierunku prędkości, a więc jest wektorem stycznym do toru punktu materia...