Politechnika Śląska - strona 253

Ćwiczenia - rachunek wektorowy - Iloczyn skalarny

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Ćwiczenia 1 WChemii, semestr 1, 2008/09 1. Rachunek wektorowy Przeczytaj uważnie fragment wykładu dotyczący wektorów. Zapamiętaj wzory, które dla przypomnienia są podane jeszcze raz poniżej. Następnie zacznij rozwiązywad zadania. z y wersory O y O x x Wektor w kartezjaoskim układzie ws...

Wykład - Geometria wykreślna

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1295

Geometria wykreślna Wykład 1 Geometria wykreślna jest nauką o metodach odwzorowań punktów, figur, brył, które tym elementom przyporządkowują obrazy leżące na płaszczyźnie rysunku. Do tego przyporządkowania (odwzorowania) niezbędne są takie przepisy, aby rzeczywiste elementy dało się przedstawić na...

Wykład - Rzuty prostej

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253

Geometria wykreślna Wykład 2 Rzuty prostej Dana jest prosta m na której leżą dwa punkty A i B. Aby znaleźć rzuty prostej wystarczy znaleźć rzuty dwóch punktów należących do prostej. Mając rzuty punków A i B wystarczy połączyć je i otrzymamy rzuty prostej. Tak więc łącząc rzuty poziome A' i B' otr...

Wykład - Obraz płaszczyzny

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

Geometria wykreślna Wykład 3 Obraz płaszczyzny Odwzorowanie płaszczyzny polega na przedstawieniu elementów które do tej płaszczyzny przynależą. Aby w jednoznaczny sposób określić płaszczyznę wystarczy podać obraz: Trzech punktów należących do płaszczyzny, Dwóch prostych równoległych lub przecin...

Wykład - Krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2849

Geometria wykreślna Wykład 5 Krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn Dwie płaszczyzny mają wspólną prostą k jeśli ta prosta leży jednocześnie na obydwu płaszczyznach. Mówimy wtedy że płaszczyzny przecinają się wzdłuż prostej k. Aby wyznaczyć krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn należy znaleźć dwa punk...

Wykład - Kład płaszczyzny

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Geometria wykreślna Wykład 6 Kład płaszczyzny Kładem płaszczyzny  na rzutnię  nazywamy obrót płaszczyzny wokół osi będącej krawędzią przecięcia płaszczyzn  i  o taki kąt skierowany aby płaszczyzna  po obrocie zjednoczyła się z płaszc...

Wykład - Obrót punktu wokół prostej

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

Geometria wykreślna Wykład 7 Obrót punktu wokół prostej Obrotem punktu A wokół prostej l nazywamy przejście punktu A do nowego położenia Ao po łuku o promieniu równym odległości S.A., który leży na płaszczyźnie  prostopadłej do prostej l. Prostą l nazywamy

Wykład - Transformacja układu odniesienia

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Geometria wykreślna Wykład 8 Transformacja układu odniesienia Transformacja układu odniesienia polega na zmianie pierwotnego układu odniesienia 1- 2 na układ 1- 3. Dokonujemy tego przez wprowadzenie dodatkowej płaszczyzny- poziomo- lub pionowo-rzutującej. Płaszczyznę tę 3 nazywamy trzecią

Wykład - Rzuty wielościanów.

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1428

Geometria wykreślna Wykład 9 Rzuty wielościanów. 1.Wykreślić rzuty graniastosłupa o podstawie kwadratu leżącego na rzutni 1 2. Wykreślić rzuty ostrosłupa trójściennego którego podstawa leży na rzutni 1 Wykreśl rzuty graniastosłupa prawidłowego...