Politechnika Śląska - strona 246

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 777

Pamiętam Grupa B 1. Przedstawić i opisać proces technologiczny wykonania w formie piaskowej. 2. Powierzchnia podziału w odniesieniu do formy i oprzyrządowania modelowego i rdzeniowego. 3. Opisać funkcję rdzeni odlewniczych wraz z elementami konstrukcyjnymi i metodami wytwarzania. 4. Porównać technol...

Pytania z labotorium

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1610

La borki 1)metoda wytapianych modeli 2)odlewy zabielane, żeliwo sferoidalne 3)grafit jego własności i kształt 4)żeliwo sferoidalne i jego własności 5)czym się różnie żeliwo białe od szarego 6)osnowa i...

Pytania z wykładów - egzamin

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624

ODLEWNICTWO PYTANIA 1. Wymień rodzaje skurczu odlewniczego. 1.Swobodny: pustki (jamy skurczowe, mikrorzadzizny, makrorzadzizny) 2.Hamowany: naprężenia, odkształcenia, pęknięcia 2. Od czego zależy wielkość skurczu odlewniczego. 1.Tzal (temp. zalewania) 2.Szybkość zalewania (wpływa na rozkład tem...

Wykład - odlewnictwo i obróbka plastyczna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1498

Odlewnictwo Dr inż. Dariusz Bartocha Wykład 1 PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ PROJEKT: RYSUNEK SUROWEGO ODLEWU RYSUNEK KONCEPCJI ODLEWANIA WYKONANIE ZESPOŁU MODELOWEGO: MODEL ZASADNICZY MODELE UKŁADU WLEWOWEGO RDZENNICE PRZYGOTOWANIE MASY FORMIERSKIEJ: I RDZENIOWEJ OS...

Wykład - odlewnictwo i obróbka plastyczna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Odlewnictwo Dr inż. Dariusz Bartocha Wykład 2 ODLEWANIE PRECYZYJNE JAKO NOWOCZESNE METODY WYTWARZANIA CZĘŚCI MASZYN I SZTUKI UŻYTKOWEJ METODY ODLEWANIA PRECYZYJNEGO METODA WYTAPIANYCH MODELI (METODA TRACONEGO WOSKU) METODA SHAWA ODLEWANIE ...

Wykład - Proces technologiczny wykonania odlewu w formie piaskowej

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1232

Odlewnictwo dr inż. Dariusz Bartocha Wykład 4 Proces technologiczny wykonania odlewu w formie piaskowej: Projekt: rysunek surowego odlewu rysunek koncepcji odlewania Wykonanie zespołu modelowego: model zasadniczy modele układu wlewowego ...

Wykład - Zjawiska skurczu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Odlewnictwo dr inż. Dariusz Bartocha Wykład 5 Zjawiska skurczu Skurcz / \ Swobodny Hamowany | | pustki naprężenia (jamy skurczowe) | odkształcenia | pęknięcia Hamowanie skurczu może być: mechaniczne cieplne - wynik różnej grubości śc...

Wykład - Właściwości odlewnicze stopów metali

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2408

Odlewnictwo dr inż. Dariusz Bartocha Wykład 6 Właściwości odlewnicze stopów metali (na przykładzie żeliwa): lejnośc (spirala lejności) - zdolność do wypełniania formy skłonność do grafit...

Wykład - Metale nieżelazne

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Odlewnictwo dr inż. Dariusz Bartocha Wykład 7 Metale nieżelazne: Aluminium + krzem  siluminy (Si 4 - 21%) Własności: małą gęstość dobre własności odlewnicze odporne na korozję dobra obrabialność AlSi11 Ak11 AlSi9Mg Ak9 AlSi5Cu1 Ak51 ...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

1Rodzaje operacji gospodarczych? Wywołujące zmiany po stronie aktywów (suma bilansowa bez zmian) Wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów (suma bilansowa bez zmian) Wywołujące zmiany po stronie aktywów i pasywów (zwiększenie sumy bilansowe) Wywołujące zmiany po stronie aktywów i pasywów (zmnie...