Politechnika Śląska - strona 244

Wykład - przedmiot mechaniki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 1 MECHANIKA Mechanika - dział fizyki mówiący o ruchu ciał materialnych pod wpływem działających sił. Podstawowe pojęcia mechaniki to: Punkt materialny. Układ punktów materialnych.

Wykład - prawa newtona

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 2 PRAWA NEWTONA I Prawo Newtona. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po lini prostej. II ...

Wykład - Moment siły względem osi

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2093

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 3 Moment siły względem osi jest równy zero, gdy siła jest równoległa do osi lub gdy linia działania siły przecina oś. Moment siły względem punktu o jest sumą, momentów sił względem osi: x, y, z przeci...

Wykład - Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 5 Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił. Przestrzenny dowolny układ sił znajduje się w równowadze jeżeli algebraiczne sumy rzutów wszystkich sił na trzy osie układu współrzędnych i algebraiczne sumy momentów wszystkich sił względem tych osi...

Wykład - Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3969

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 6 Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny - geometryczne przedstawienie. Suma geometryczna. UWAGA!!! Plan sił rysujemy zawsze z zachowaniem skali. - suma geometryczna Aby uzyskać sumę geometryczną sił należy zbudować wielobok sił, w którym wektory ...

Wykład - Siły wewnętrzne w prętach

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 672

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 7 Siły wewnętrzne w prętach. Prętem nazywamy ciało, którego jeden wymiar zdecydowanie dominuje nad pozostałymi. Pręty dzielimy w zależności od ich przekroju i przebiegu w przestrzeni na: o stałym i zmiennym przekroju, płaskie i proste w przestrzeni. Si...

Wykład - definicje z mechaniki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1673

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 8 Kratownica - układ prętów połączonych przegubowo, leżących w jednej płaszczyźnie i podpartych oraz obciążonych tyko w przegubach. Kratownice przestrzenne spełniają też ten warunek. Pręt - element kon...

Zagadnienia do egzaminu z mechaniki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1470

STATYKA 1. Zasady statyki. 2. Prawa Newtona. 3. Stopnie swobody, więzy i ich oddziaływania. 4. Moment siły względem punktu, zmiana bieguna redukcji. 5. Moment siły względem osi. 6. Zależności pomiędzy momentem siły względem punktu i momentem siły względem osi. 7. Redukcja i równowaga dowolneg...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
 • Metalurgia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 819

Stal- Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami (Mn, Si, P, S) obrobiony oka stycznie i cieplnie, otrzymywany w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego. Podział stali: - skład chemiczny (stal węglowa, stopowa) - zastosowanie (ko...

Wykład - Zakres przedmiotu metalurgii

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
 • Metalurgia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Metalurgia prof. dr hab. inż. jan Szajnar Zakres przedmiotu metalurgia. Chemia procesów metalurgicznych. Hutnictwo to szerokie pojęcie wytwarzania stopów metali lub czystych metali wraz ze wszystkimi towarzyszącymi im procesami jak: wydoby...