Politechnika Śląska - strona 243

Współpraca między oferentami - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Współpraca między oferentami Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przedsi...

Wybór konsumenta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności. gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ; q i - ilość d...

Wybór optymalnej metody produkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Wybór optymalnej metody produkcji i postęp techniczny w długim okresie czasu 1. Substytucje pracy ludzkiej i kapitału Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem produ...

Wykład - maszynoznawstwo

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Janusz Śliwka
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1470

MASZYNOZNAWSTWO dr inż. Janusz Śliwka Wykład 1 Maszyna - jest to mechanizm lub szereg mechanizmów zamkniętych we wspólnym kadłubie służących do wykonywania określonej pracy lub przetwarzania energii. Maszyny dzielimy na: maszyny technologiczne maszyny energetyczne maszyny transportowe Maszyna...

Analiza ruchu wahadeł sprzężonych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1169

Mechanika Ćwiczenie „F”: Analiza ruchu wahadeł sprzężonych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie ruchu układu drgajacego o dwóch stopniach swobody na przykładzie ruchu wahadeł sprzężonych. Wstęp teoretyczny Wahadłem sprzężonym nazywamy układ dwóch wahadeł fizycznych sprzężonych ze sobą za...

Ilustracja zasady zachowania pędu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Mechanika Ilustracja zasady zachowania pędu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości pocisku za pomocą wahadła balistycznego oraz ilustracja zasady zachowania pędu. Wykorzystane zależności Wahadło balistyczne skr...

Laboratorium mechaniki ogólnej

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

Laboratorium Mechaniki Ogólnej Ćwiczenie: C. Pełny temat ćwiczenia wg. Wykazu tematów. Pomiar momentu bezwładności brył sztywnych za pomocą wahadła skrętnego. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zbadanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej za pomocą wahadła skrętnego. Wstęp

Twierdzenia mechaniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny - geometryczne przedstawienie. Suma geometryczna. UWAGA!!! Plan sił rysujemy zawsze z zachowaniem skali. - suma geometryczna Aby uzyskać sumę geometryczną sił należy zbudować wielobok sił, w którym wektory sił odkładamy równolegle do ich lini działani...

Wstęp do mechaniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Belka pręt dowolnego przekroju podpartym w jednym lub 2 punktach i obciążony siłami zginającymi go. Ciało doskonale sztywne wzajemne odległości cząstek nie ulegają zmianie. Ciało nie podlega żadnym odkształceniom pod wpływem działających sił Dwa układy są sobie równe wtedy gdy ich wektory główne i...