Politechnika Śląska - strona 240

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 511

1. Zosta*e* zatrudniony przez policj* do zbadania zwi*zku mi*dzy liczb* przest*pstw kryminalnych i wielko*ci bezrobocia. a/ Jak sprawdzisz t* hi-potez*? b/ Jakich danych potrzebujesz? c/ Podaj przyk*ad czynnika, kt*ry uznasz za sta*y? a/ b/ c/ 2.a/ Przy z*ej pogodzie trudno *owi* ryby. Na rysunku...

Podstawowe pojęcia z makroekonomii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 588

Makroekonomia - podstawowe pojęcia Mikroekonomia - teoria cen czynników wytwórczych i zachowania podmiotów gospodarczych w zależności od kształtowania się cen, utargów, kosztów produkcji i zysków (w przypadku przedsiębiorstwa), lub cen dóbr konsumpcyjnych, dochodów i preferencji (w przypadku konsum...

Wykład - Model gospodarki rynkowej

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1106

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 1 Cechy Model gospodarki rynkowej Model gospodarki centralnie kierowanej Własność Prywatna Państwowa Liczba firm Duża ilość małych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa duże - monopole państwowe Cena Ustala się na rynku Ustalana przez centralnego plan...

Wykład - Odpływy dochodów z gospodarstw domowych

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 399

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 2 Odpływy dochodów z gospodarstw domowych: oszczędności (S) - gdy, wydatki T - zbyt duże wydatki rządu przekraczają wielkość budżetu państwa - deficyt Jm Ex - sytuacja w początkowej fazie gospodarki, gdy trzeba kupować nowe technologie, surowce z zagran...

Wykład - Podział DN

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 532

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 3 Podział DN: Pierwotny - powstają dochody czynników wytwórczych osób, które biorą udział w wytwarzaniu w miejscu wytworzenia Wtórny - charakter przymusowy, odbywają się poprzez budżęt pańśtwa (nauczyciele, policjanci, lekarze, wojsko - ich dochody to wyd...

Wykład - Cykl Juglara

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 4 Cykl Juglara to cykl, który wynosi od 8 do 11 lat (4 fazy: ożywienie, rozkwit, kryzys, depresja - po tych 4 fazach następują kolejne fazy od nowa) Ożywienie - inwestycje → zatrudnienie → dochody → popyt → ceny → ceny → produkcja. Oznacza to, że gospodark...

Wykład - Cykle długie N. D. Kondratiewa

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 777

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 5 Cykle długie N. D. Kondratiewa Analiza gospodarki Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wziął pod uwagę stopy procentowe od kredytów i ceny hurtowe. I fala 1790-1851 roku II fala 1851-1896 roku III fala 1896-1920 roku (ma miejsce spadek i dalej badań n...

Wykład - Polityka fiskalna (podatkowa)

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 392

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 6 Polityka fiskalna (podatkowa): ekspansywna (stymulacyjna) - oddziaływanie w kierunku wzrostu globalnego popytu, np. przez zwiększenie wydatków państwa na inwestycje. Prowadzi do zwiększenia zatrudnienia, dochodów, popytu globalnego, wzrostu cen i produkc...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 763

PKB - wartość produkcji wytworzonej w danym kraju i w danym czasie, przez czynniki wytwórcze na terenie danego kraju, niezależnie od miejsca ich pochodzenia. PKN -to produkt krajowy brutto (PKB) pomniejszony o wartość amortyzacji środków trwałych. PKB per capita - (na głowę mieszkańca) stosowany j...

Czym jest ekonomia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Ojcami ekonomii są: Arystoteles i Ksenofont: Oikos - dom Nomos - prawo }Oznaczało zasady prowadzenia gospodarstwa domowego NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie rzeczywistości oparte na logicznie i metodologicznie uzasadnionych regułach Wiedza ...