Politechnika Śląska - strona 236

Wykład - Transformacja układu odniesienia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 6 Transformacja układu odniesienia 1. Dane są rzuty trójkąta ABC, którego bok AC jest równoległy do rzutni poziomej. Wyznaczyć rzuty graniastosłupa prostego, którego podstawą jest dany trójkąt. Długość krawędzi bocznych jest równa długości odcinka AC. 2. Dane są rzuty p...

Ćwiczenia - geometria i grafika inżynierska - rzut

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 11 1. Dany jest rzut prostej a oraz punktu K, należącego do tej prostej. Wyznacz rzut odcinka KL należącego do prostej a o długości 6 cm. 2. Dany jest rzut punktu T oraz prostej a o nachyleniu 2/3. Wyznacz rzut prostej b, równoległej do prostej a przechodzącej przez punk...

Praca semestralna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Rsi PRACA SEMESTRALNA 2 arkusze formatu A3 TREŚĆ ZADANIA Na przyjętym indywidualnie planie warstwicowym terenu, zaprojektować poziomy plac o powierzchni 800 – 1200 m2 z drogą dojazdową w spadku. Dane: • Nachylenie drogi 10% • nachylenie wykopów 1/1 lub 2/3 • nachylenie nasypów 2/3 lub 1...

Rzut cechowany - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1351

Temat: Rzut cechowany 1. Odwzorowanie punktu A 1j lub 1 j = 10 mm 4 cm π B'(-3,5) B A'(4,0) B'(-3,5) A'(4,0) 2. Odwzorowanie prostej 2.1. Prosta w położeniu ogólnym 1j a' A'(5,3) 1, 3 4 m 3 a m a 2 1 0 B'(-0,5) Nachylenie prostej a 3 j 2 j 1 ϕ 0 j j j j j ...

Wykład - Rzutowanie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295

Temat: Rzutowanie 1. Rzut równoległy k⊥π π– rzutnia k – kierunek rzutowania A' – rzut równoległy punktu A k ~ 1.1. Rzut prostokątny ~ A' – rzut prostokątny punktu A k ...

Wykład - Metoda rzutów Monge’a

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

Temat: Metoda rzutów Monge’a Elementy przynależne D: α(ABC) 2. a∈α a∩AB=1 a''∩A''B''=1'' a∩AC=2 a''∩A''C''=2'' 1'∈A'B' 2'∈A'C' a'=1'2' B'' a'' 1'' A'' 2'' C'' π1"=π2' 2' A' C' 1' a' B' D: A''B''C''D'' A'B'C' Konstrukcja

Wykład - Metoda rzutów Monge’a

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Temat: Metoda rzutów Monge’a Elementy wspólne Podręcznik str 93 2. m ∩ α = M 2.3. α(ABC) B" B" k" k" m" m" 2" 2" I" A" A" M" M" C" C" 1" 1" x1,2 B' 2' m' = ϕ' k=α ∩ϕ 2' k' = ϕ' k = 1,2...

Wykład - Prostopadłość

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Temat: Prostopadłość 1. Twierdzenie o rzucie prostokątnym kąta prostego Rzutem prostokątnym ramion kąta prostego są proste pr...

Wykład - Wiadomości wstępne z tektoniki

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

ĆWICZENIE 1 Wiadomości wstępne z tektoniki Określanie poło enia warstwy w przestrzeni. Pomiary kompasem geologicznym Tektonika jest to nauka o strukturach przestrzennych skorupy ziemskiej i o ruchach kształtujących te struktury. Skorupa zi...

Wykład - Określanie poło enia warstwy z mapy

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3017

ĆWICZENIE 2 Określanie poło enia warstwy z mapy Intersekcja geologiczna warstw Poziomice (warstwice) topograficzne - są to linie łączące punkty trenu o tej samej wysokości Poziomice (warstwice) strukturalne - są to linie biegu jakiejś warstw...