Politechnika Śląska - strona 227

Spójniki siccome, dato che, visto che - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Spójniki (2) siccome, dato che, visto che Congiunzioni (2) siccome, dato che, visto che Spójniki siccome, dato che, visto che są tłumaczone na język polski jako „ponieważ”, „zważywszy, że”. W przeciwieństwie do spójnika perché mogą występować na po...

Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika Grado comparativo e superlativo dell'aggettivo Stopień wyższy przymiotnika w języku włoskim tworzymy przez dodanie più (więcej, bardziej) przed przymiotnikiem, a stopień najwyższy przez dodanie przed prz...

Strona bierna si passivante - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Strona bierna si passivante "Si" passivante „Si” passivante to forma wyrażająca stronę bierną. W języku polskim jest tłumaczona jako forma bezosobowa. W odróżnieniu od „si” impersonale (patrz lekcja 13), po „si” passivante występuje zawsze

Strona bierna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Strona bierna Forma passiva Strona bierna w języku włoskim to połączenie odpowiednio odmienionego czasownika essere (być) i formy imiesłowu biernego participio passato, którą należy uzgodnić...

Tryb congiuntivo passato - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Tryb congiuntivo passato Congiuntivo passato Tryb congiuntivo passato składa się z czasownika posiłkowego avere lub essere odmienionego w trybie congiuntivo presente oraz z imiesłowu biernego. avere / essere + participio passato (congi...

Tryb congiuntivo presente i passato - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Tryb congiuntivo presente i passato Congiuntivo presente e passato Zarówno w przypadku congiuntivo presente, jak i congiuntivo passato czasownik lub wyrażenie wprowadzające zdanie podrzędne występuje w czasie teraźniejszym. Różnica w użyc...

Tryb rozkazujący - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Tryb rozkazujący Imperativo 1. Tryb rozkazujący czasowników zakończonych na -are tworzy się w następujący sposób: parlare   (tu) Parla! Mów! (Lei) Parli! Niech pani / pan mówi! Proszę mówić! (noi) Parliamo! Mówmy! (voi) Parlate! ...

Tryb warunkowy condizionale composto - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Tryb warunkowy condizionale composto Condizionale composto Tryb warunkowy condizionale composto (passato) służy do wyrażania przypuszczeń, pragnień i życzeń niemożliwych do spełnienia i odnoszących się do przeszłości, np. Avrebbe mangiato di più ma si vergognava. (Zjadłby więcej, ale się wstydził.) ...

Tryb warunkowy condizionale presente - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Tryb warunkowy condizionale presente Condizionale presente Tryb warunkowy (przypuszczający) w języku włoskim występuje w dwóch formach: presente i passato. Condizionale presente służy do wyrażania czynności, przypuszczeń, pragnień i życzeń naj...