Politechnika Śląska - strona 226

Przymiotniki bello i buono - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Przymiotniki bello i buono Aggettivi bello e buono Jeżeli przymiotnik buono (dobry) występuje w liczbie pojedynczej przed rzeczownikiem rodzaju męskiego zaczynającym się od spółgłoski lub samogłoski, to jego ostatnia

Przymiotniki dzierżawcze - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Przymiotniki dzierżawcze Aggettivi possessivi Przymiotniki dzierżawcze są używane w języku włoskim najczęściej z rodzajnikiem określonym, rzadziej z rodzajnikiem nieokreślonym. MIO, MIA, MIEI, MIE mój, moja, moi, moje il mio amico mój przyj...

Przymiotniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Przymiotniki Aggettivi Przymiotniki włoskie zgadzają się w liczbie oraz rodzaju z rzeczownikiem, który określają. Przymiotniki zakończone na -o mają cztery formy (noioso, noiosa, noiosi, noiose), dwie dla liczby pojedynczej (noioso, noiosa) oraz dwie dla

Przysłówek - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Przysłówek Avverbio W języku włoskim przysłówki tworzymy poprzez dodanie do przymiotników zakończonych na -e końcówki -mente, np. veloce - velocemente (szybki - szybko) feroce - ferocem...

Rodzaj rzeczownika - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Rodzaj rzeczownika - wyjątki Genere del nome - eccezioni W pierwszych lekcjach zostało powiedziane, że rzeczowniki zakończone na -o są najczęściej rodzaju męskiego, rzeczowniki zakończone na -a rodzaju żeńskiego, a rzeczowniki zakończone na -e m...

Rodzaj rzeczownika - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Rodzaj rzeczownika Genere del nome Rzeczownik w języku włoskim ma tylko dwa rodzaje: męski i żeński. 1. Rzeczowniki rodzaju męskiego najczęściej mają końcówkę o, np. un gatto (kot) uno sba...

Rodzajnik nieokreślony - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Rodzajnik nieokreślony Articolo indeterminativo Rodzajnik jest pojęciem nie występującym w języku polskim, a charakterystycznym dla języków takich jak angielski, niemiecki, francuski czy włoski. Rodzajnik może być określony lub nieokreślony. Rodzajnik nieokreślony odnosi się do osób lub rzeczy bliże...

Rodzajnik określony - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Rodzajnik określony Articolo determinativo Rodzajnik określony jest używany, gdy jest mowa o czymś, co jest znane rozmówcom, bliżej określone lub jedyne w swoim rodzaju, np. Il sole è molto importante per gli abitanti della Terra. (Słońce jest bardzo ważne dla mieszkańców Ziemi.) Marta apre la fine...