Politechnika Śląska - strona 210

Różniczka zupełna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Funkcje wielu zmiennych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

RÓŻNICZKA ZUPEŁNA Niech  X , , Y ,  przestrzenie unormowane nad K, U  TopX , f :U  Y , x0  U . Różniczką zupełną (pochodną zupełną) odwzorowania f w punkcie x0 nazywamy odwzorowanie liniowe i ciągłe Lx0  L X, Y) spełniające warune...

Różniczki wyższych rzędów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Funkcje wielu zmiennych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

ODWZOROWANIA WIELOLINIOWE Definicja Niech X, Y – przestrzenie wektorowe nad ciałem K, g : X k  Y. Odwzorowanie g nazywamy k-liniowym, gdy jest liniowe ze wzgledu na każdą zmienną osobno, tzn:  j  1,..., k : g x1 ,..., x j 1 ,, x j 1 ,..., xk  L  X , Y  , gdzie x1 ,..., x j 1 , x j...

Twierdzenie o istnieniu różniczki zupełnej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Funkcje wielu zmiennych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

TWIERDZENIE O ISTNIENIU RÓŻNICZKI ZUPEŁNEJ Twierdzenie (o istnieniu różniczki zupełnej) Niech U  TopR n , f :U  R s , x0  U f  w każdym punkcie zbioru U. x j   oraz niech j  1,..., n pochodne cząstkowe Jeśli f ...

Twierdzenie Taylora dla funkcji wielu zmiennych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Funkcje wielu zmiennych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

TWIERDZENIE TAYLORA DLA FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH Twierdzenie Taylora (z resztą Lagrange'a) Zał: ( X ,  ) - przestrzeń unormowana nad R, x+h U  TopX f :U  R x f  D (U ), tzn. f - k-krotnie różniczkowalna w U, odcinek x, x...

Metody numeryczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 546

WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO METOD NUMERYCZNYCH POJĘCIE METOD NUMERYCZNYCH Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej, zajmującym się opracowywaniem metod przybli onego rozwiązywania skomplikowanych zagadnień ma-tematycznych, któ...

Obliczanie wartości funkcji - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

WYKŁAD 2 OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI SCHEMAT HORNERA Schemat Hornera jest najczęściej wykorzystywanym algorytmem obliczania wartości wielomianu Pn ( x ) = an x n + an−1 x n−1 + ... + a0 (1) ze znanymi współczynnikami rzeczywistymi a k ( k = 0, 1, ..., n ; a n ≠ 0). Wyznaczanie wartości wielom...

Rozwiązywanie równań nieliniowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

WYKŁAD 3 ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH RÓWNANIA NIELINIOWE - WSTĘP Zagadnienie wyznaczania pierwiastków równań nieliniowych, występujące często w ró nych dziedzinach nauki i techniki, jest jednym z najstarszych zadań matematycznych. Przykładem takiego zagadnienia jest rozwiązywanie powszec...

Algebra macierzy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

WYKŁAD 4 ALGEBRA MACIERZY MACIERZE – POJĘCIA WSTĘPNE Macierzą nazywamy zbiór elementów, uporządkowanych w postaci prostokątnej tablicy, zawierającej n wierszy oraz m kolumn A = [ ai j ] n × m  a11  a21 =  ... a  n1 a12 a22 ... an 2 ... a1m   ... a2 m  ... ...  .  ....

Układy równań liniowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

WYKŁAD 5 UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH - WSTĘP Będziemy zajmować się metodami rozwiązywania układu n równań liniowych z n niewiadomymi postaci: a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn = b1 ,   a21 x1 + a21 x2 + ... + a2 n xn = b2 ,      an1 x1 + an 2 x2 + ... + an n xn...

Układy równań liniowych z macierzami pasmowymi - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

WYKŁAD 6 UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH Z MACIERZAMI PASMOWYMI Jeśli macierz A układu równań AX = B jest trójdiagonalna b 1  a 2    A=        c1 b2 c2 . . . . . . . . . an−1 bn−1 0 0 an       ,    cn−1   bn   (1) to układ równa...