Politechnika Śląska - strona 208

Wyznaczanie obciążenia granicznego dla układu prętowego - omówienie...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Przykład 1.8. Wyznaczanie obciąŜenia granicznego dla układu prętowego metodą kinematyczną i statyczną Analizując równowagę układu w stanie granicznym wyznaczyć obciąŜenie graniczne dla zadanych wartości przekrojów prętów A [m2] i napręŜeń plastycznych σpl [N/m2]. l 2l 4l A, σpl 2l P 2A, σ...

Wyznaczenie obciążenia granicznego dla układu prętowego metodą kinemat...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

Przykład 1.9. Wyznaczanie obciąŜenia granicznego metodą kinematyczną Analizując równowagę układu w stanie granicznym wyznaczyć obciąŜenie graniczne dla zadanych wartości przekrojów prętów A [m2] i napręŜeń plastycznych σpl [N/m2]. l l l A,σpl 2A,σpl Pgr l A,σpl A,σpl l Rozwiązanie Otr...

Wyznaczenie sił i przemieszczeń w układzie statycznie niewyznaczalnym ...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

3U]\NáDG:\]QDF]DQLHVLáLSU]HPLHV]F]HZXNáDG]LHVWDW\F]QLH niewyznaczalnym :\]QDF]\ü VLá\ Z SU WDFK NUDWRZQLF\ 3U]HNURMH SU WyZ LFK GáXJRFL RUD] PRGXá Younga RSLVDQHVQDU\VXQNX'RREOLF]HSU]\MüQDVW SXMFH]DOH*QRFL A1=A2=A, A3=2A, E1=E2=E3=E. 2EOLF]\üSU...

Zginanie proste czy ukośne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

3U]\NáDG=JLQDQLHSURVWHF]\XNRQH" 1DQL*HMSRGDQ\PU\VXQNXSU]HGVWDZLRQRRVLHPEHOHNZVSRUQLNRZ\FKRUy*Q\FK SU]HNURMDFKSRSU]HF]Q\FK%HONLREFL*RQH]RVWDá\QDVZRERGQ\FKNRFDFKUy*Q\P REFL*HQLHP 3U]HP\ODQDVW SQLHSRGDMLX]DVDGQLMZNWyU\FKSU]\SDGNDFKZVSRUQLNLVSRGGDQH...

Zginanie ukośne belki o przekroju prostokątnym - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1750

Przykład 3.5. Zginanie ukośne belki o przekroju prostokątnym Na belkę działa siła pozioma P i pionowa 2P. Znając wartości tych sił, schemat statyczny belki, wartości dopuszczalnego naprężenia na rozciąganie i ściskanie oraz kształt przekroju poprzecznego zaprojektuj wymiar a przekroju belki. 2P...

Zginanie ukośne. Układ współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Przykład 3.2. Zginanie ukośne. Układ współrzędnych (0xy) Wyznacz rozkład naprężenia normalnego w przekroju podporowym belki wspornikowej o długości L obciążonej na końcu swobodnym pionową siłą P. Wymiary przekroju poprzecznego belki podane są na rysunku zamieszczonym poniżej. Oblicz naprężenia ...

Zginanie ukośne. Układ współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Przykład 3.3. Zginanie ukośne. Układ współrzędnych (0yz) Wyznacz rozkład naprężenia normalnego w przekroju podporowym belki wspornikowej o długości L obciążonej na końcu swobodnym pionową siłą P. Wymiary przekroju poprzecznego belki podane są na rysunku zamieszczonym poniżej. Oblicz naprężenia ...

Ekstrema globalne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Funkcje wielu zmiennych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

EKSTREMA GLOBALNE Definicja Niech f : U  R , gdzie U  R n oraz niech P0 będzie pewnym punktem zbioru U, P0  U . Wtedy f P0  – wartość największa funkcji f :  P  U f P0  – wartość najmniejsza funkcji f :  P U f P   f P0  f P   f P0  Definicja Funkcja f ma w P0 ek...