Politechnika Śląska - strona 202

Okręgi przemysłowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2730

Okręgi przemysłowe 1. Rodzaje przestrzennych form koncentracji przemysłu • Ośrodek przemysłowy – miejscowość posiadająca zakłady przemysłowe • Okręg przemysłowy – obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych, które wykazują ze...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Osadnictwo Wiadomości ogólne: Osadnictwo to zasiedlanie przez ludzi określonych obszarów, Dwie podstawowe jednostki osadnicze to: wieś i miasto, Wieś jest osadą rolniczą, tzn. taką w której większość ludności zajmuje się rolnictwem. Ponadto jest bardziej zespolona ze środowiskiem przyrodniczym n...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Osadnictwo Wiadomości ogólne: Osadnictwo to zasiedlanie przez ludzi określonych obszarów, Dwie podstawowe jednostki osadnicze to: wieś i miasto, Wieś jest osadą rolniczą, tzn. taką w której większość ludności zajmuje się rolnictwem. Ponadto jest bardziej zespolona ze środowiskiem przyrodniczym n...

Pedosfera i biosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

STREFOWOŚĆ KLIMATYCZNO-ROŚLINNO-GLEBOWA Strefa klimatyczna Typ klimatu Formacja roślinna Typ gleby Występowanie (przykładowe obszary) Strefa klimatów równikowych Równikowy wybitnie wilgotny Zawsze zielone wilgotne lasy równikowe Czerwonożółte gleby laterytowe i czerwone gleby laterytowe (f...

Plutonizm - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Plutonizm Plutonizm- obejmuje ogół zjawisk związanych z powstawaniem i krystalizacją intruzji magmowych wewnątrz skorupy ziemskiej. Intruzją nazywa się wtargnięcie magmy pomiędzy już istniejące skały. Intruzje magmowe tworzą różne struktury. Najw...

Plutonizm - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

PLUTONIZM Plutonizm, nazwany od greckiego boga podziemia - Plutona, dotyczy zjawisk związanych z przemieszczaniem się magmy pod powierzchnią Ziemi. Polega na wtargnięciu magmy w skały już istniejące. Zjawisko to nazywamy intruzją magmową. Następnie magma krzepnie i powstają formy plutoniczne (i...

Podział terytorialny świata - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

PODZIAŁ TERYTORIALNY ŚWIATA 1. Państwem nazywamy określoną jednostkę posiadającą własne terytorium ograniczone granicami państwowymi, zamieszkiwaną przez ludność i posiadającą suwerenną władzę państwową. 2. Czyli możemy wyróżnić 3 wyznaczniki państwowości: • ludność o wspólnych losach dziejowy...

Poglądy na kształt i rozmiary Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

POGLĄDY NA KSZTAŁT I ROZMIARY ZIEMI 1. Kiedyś ludzie sądzili, że Ziemia jest płaską tarczą leżącą na grzbiecie słonia, olbrzymiego żółwia itp. 2. W starożytności pojawiły się poglądy mówiące o kulistości Ziemi. Jako pierwszy o kulistości Ziemi mówił

Wszechświat i układ słoneczny - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

POWSTANIE I BUDOWA WSZECHŚWIATA ORAZ UKŁADU SŁONECZNEGO Po Wielkim Wybuchu, który miał miejsce ok. 10-20 mld lat temu cały wszechświat się rozszerza z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach i jednocześnie stygnie. 1. Jak powstał ws...

Wykład - procesy egzogeniczne

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Procesy egzogeniczne Wstęp Źródło procesów egzogenicznych tkwi poza wnętrzem Ziemi. Powodują je siły takie jak: energia słoneczna, atmosfera np. wiatr, hydrosfera np. rzeki, lodowce, fale morskie i biosfera. Zaliczamy do nich: wietrzenie, ruchy masowe oraz erozję, transport i akumulację. Wietrzen...