Politechnika Śląska - strona 196

Wykład - Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

Dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Streszczenie. Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą zagadnień profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule tym przedstawiono przegląd podstawowej terminolo...

Wykład - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Podstawowe pojęcia dotyczące systemów zarządzania Do podstawowych pojęć z zakresu systemów zarządzania można zaliczyć m.in.: zarządzanie, funkcje zarządzania, system, organizacja, organizacji, zasoby organizacji, inspekcja, monitorowanie, audi...

Wykład - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd wymagań prawnych Streszczenie. Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą zagadnień analizy kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule tym przedstawiono klasyfikację kosztów bezpieczeńs...

Wykład - Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Dr inż. Marcin Krause Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie Specyfika analizy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych W żadnym akcie prawnym w polskim ustawodawstwie nie został określony wprost zakres analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, wytycznymi w t...

Wykład - definicje algorytmów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Tadeusz Burak
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Metody Numeryczne ALGORYTMY Dr inż. Tadeusz BURAK 1 2009-04-19 Algorytm definicje Algorytm jest to sposób postępowania podczas rozwiązywania zadania Algorytm – mechaniczna procedura rozwiązywania problemu obliczeniowego problem obliczeniowy to zadanie z parametrami, niekoniecznie matematy...

Wykład - definicja algorytmu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Tadeusz Burak
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

2009-04-19 ALGORYTM Algorytm, Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane. Nabrał znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuj...

Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Tadeusz Burak
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

2009-04-19 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Zarządzania i InŜynierii Bezpieczeństwa PREZENTACJA WYKŁADU: INFORMATYKA „SIECI” dr inŜ. TADEUSZ BURAK Tadeusz.Burak@polsl.pl Gliwice 2005 r. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU INFORMCYJNEGO- INFORMATYCZNEGO SIEĆ ...

Kinematyka - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wiesław Jakubik
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

Rys. 1.1. Ruch punktu w układzie XYZ Prędkość punktu w ruchu postępowym definiuje się następująco:     (1) gdzie jest wektorem położenia tego punktu w chwili t w przyjętym układzie odniesienia (rys.1.1). W układzie współrzędnych kartezjań...

Górnictwo archaiczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wojciech Jan Preidl
 • Historia i tradycje górnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Wykład III Górnictwo Ery Archaicznej i Antycznej W nowym świecie nie odkryto do dziś żadnego Morza Śródziemnego, jakie istnieje w Europie, Azji i Afryce… J. Acosta Naturelle des Indes, Mimo wejścia w epokę metalu narzędzia kamienne

Górnictwo epoki kamiennej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wojciech Jan Preidl
 • Historia i tradycje górnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Historia i tradycje górnictwa dr inż. Wojciech Preidl Górnictwo epoki kamiennej Krzemień - forma skały osadowej w skład, której wchodzi chalcedon z domieszką ziaren kwarcu, części ilastych,węglanu wapnia oraz opalu. Występuje w złożach wapienia ...