Politechnika Śląska - strona 195

Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 8 WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia to nauka obejmująca całość zagadnień gospodarki, to ekonomia dużej skali. Analiza makroekonomiczna bada całą gospodarkę na podstawie wyodrębnionych kluczowych elementów danego...

Pytania z kolokwium

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Maciej Kwaśny
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

Pytania na kolokwium z INFORMATYKI. 1. Co to jest system operacyjny i jakie spełnia funkcje. 2. \\'vmień znane Ci systemy operacyjne. 3. Co to jest plik i folder. 4. Wymień parametry charakteryzujące pamięć i procesor. 5. Wymień elementy mikrokomputera z podziałem na urządzenia wyjścia i wejści...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu informatyki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Maciej Kwaśny
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Programowanie strukturalne, programowanie w którym program podzielony jest na niewielkie moduły - procedury, bądź funkcje. Programowanie strukturalne ułatwia projektowanie, testowanie a także utrzymanie kodu programu. Do najpopularniejszych języków strukturalnych zalicza się Pascal, C, Modula-2. Pr...

Wykład - Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1792

Dr inż. Marcin Krause Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy Wśród podstawowej terminologii dotyczącej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy można wymienić m.in.: S bezpieczeństwo - jedna z najważniejszych i powszechnie pożądanych wartości, wyższa potrzeba człowieka,...

Wykład - Klasyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2226

Dr inż. Marcin Krause Klasyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy Warunki pracy to całokształt czynników występujących w przedsiębiorstwie, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, komfort pracy oraz wydajność i jakość pracy. Warunki te są zd...

Wykład - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Dr inż. Marcin Krause Analiza wypadków przy pracy (1) Podstawowe wymagania prawne dotyczące wypadków przy pracy to m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i ...

Wykład - Analiza wypadków przy pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

Dr inż. Marcin Krause Analiza wypadków przy pracy (2) Podstawowe kryteria w zakresie analizy wypadków przy pracy w Polsce określają dane gromadzone i opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny pt. „Wypadki przy pracy”. Stat...

Wykład - Analiza chorób zawodowych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Dr inż. Marcin Krause Analiza chorób zawodowych Podstawowe wymagania prawne dotyczące chorób zawodowych to m.in.: - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chor...

Wykład - Ocena ryzyka zawodowego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1617

Dr inż. Marcin Krause Ocena ryzyka zawodowego Podstawowe wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego to m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prz...

Wykład - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Dr inż. Marcin Krause Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe wymagania prawne dotyczące szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). Ro...