Politechnika Śląska - strona 194

Popyt, podaż i rynek - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 5 Popyt podaż i rynek Rynek to zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług. Popyt, cena, równowaga rynkowa. Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym pozi...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 889

Makro! Podstawowe obszary problemowe makroekonomii: bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, polityka makroekonomiczna. Produkt Krajowy Brutto to: miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju. Produkt narodowy brutto to: miara całkowitych...

Ryzyko w działalności gospodarczej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 7 Ryzyko w działalności gospodarczej. Indywidualne postawy wobec ryzyka Gra uczciwa to taka gra, w przypadku której zyski - przeciętnie rzecz biorąc- są równe zeru. Typ człowieka Decyzja o udziale w grze Ubezpieczenie przy niekorzystnych stawkach ...

Wstęp do ekonomii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 1 Jakie dobra czy usługi wytwarzać? Jak je wytwarzać? Dla kogo je wytwarzać? EKONOMIA jest nauką badającą, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co, jak i dla kogo wytwarzać. Przykładowe problemy ekonomiczne. Szoki cenowe na ryn...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 12 INFLACJA Inflacja to proces ekonomiczny, którego cechą charakterystyczną jest wzrost cen towarów, który polega na wzroście ilości pieniędzy w obiegu w stopniu silniejszym od wzrostu masy towarowej. Bez względu na ustrój polityczny czy gospodarczy t...

Koniunktura gospodarcza - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 9 KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura gospodarcza to splot warunków i czynników zasadniczo wpływających na sytuację gospodarczą kraju czy świata. W języku potocznym dobra koniunktura oznacza rozwój gospodarczy i równowagę ekonomiczną, a zła koniunktur...

Koszty, nakłady, a wielkość produkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 413

2009-11-07 Rachunek kosztów: Koszty, nakłady a wielkość produkcji Informacje generowane przez rachunek kosztów potrzebne są do: ustalenia kosztów wytworzenia wyrobów i świadczenia usług, obliczania uzyskiwanych wyników, wartościowej wyceny zasobów, ustalenia cen sprzedaŜy produktów, ocen...

Pieniądz i wspólczesny system bankowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 10 PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Pieniądz to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą, którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłaty długu). To środek wymiany. System pieniężny państwa ...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1071

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 13 RYNEK PRACY I BEZROBOCIE Rynek pracy to dynamiczny twór, w ramach, którego ludzie znajdują i tracą pracę. Jego dynamika przejawia się w ciągłym przepływie ludzi między poszczególnymi jego stanami: zatrudnieniem, bezrobociem i tzw. obszarem poza zas...

System finansowy państwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 11 SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA Zbiór instytucji, norm regulacyjnych i ochronnych państwa oraz reguł rynkowych podejmowania i realizacji decyzji finansowych, stanowią system finansowy państwa. Podmioty systemu finansowego państwa: Bank centralny, Banki...