Politechnika Śląska - strona 193

Zagrożenie tąpaniami - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

Temat:11. Zagrożenia tąpaniami Pojęcia podstawowe Wzrost naprężeń powstałych w górotworze w wyniku prowadzenia w nim wyrobisk górniczych może doprowadzić do przekroczenia wytrzymałości skał. Następuje wtedy ich pękanie, kruszenie i przemie­szczanie, czyli zruszenie ich pierwotnej struktury. Zjawis...

Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Temat: 8. Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego. 8.1. Wybuch pyłu węglowego W kopalniach węgla powietrze kopalniane zawiera zawsze pewną ilość pyłu węglowego powstałego w wyniku urabiania, ładowania i przesy­pywania węgla.

Zagrożenia naturalne w górnictwie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5222

Zagrożenia naturalne w górnictwie. Zagrożenia naturalne występujące w kopalniach są stałym i ważnym elementem kształtującym stan bezpieczeństwa pracy. Są najważniejsza przyczyna występowania katastrof oraz istotnym powodem wypadków. Analiza ich genez i przebiegów wskazuje na istnienie wzajemnych zw...

Zarys historii górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

Temat: 2. Zarys historii górnictwa polskiego. 2.1. Rozwój górnictwa na ziemiach polskich. Górnictwo towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. Już w czasach przedhistorycznych człowiek wydobywał z ziemi różne minerały oraz skały, z których wyrabiano narzędzia, przedmioty codziennego użytku, b...

Zasady utrzymania wyrobisk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Temat: 20. Utrzymanie i przebudowy wyrobisk korytarzowych. 20.1. Zasady utrzymania wyrobisk. Wyrobiska korytarzowe pełniące, funkcje przewozowe, wentylacyjne, transportowe i inne powinny mieć przekroje poprzeczne gwarantujące bezpie...

Funkcje cyklometryczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Zadania z matematyki Funkcje cyklometryczne 1. Obliczyć wartość wyrażenia 1.1. sin(arc cos 1 ), 5 1.2. cos(arc tg 2), 1.3. 2 tg(arc sin 5 ), 5 1.4. ctg(arc cos 6 ), 1.5. 1 2 1.6. cos 3 arc sin 1.7. tg 5 arc tg 2. √ arc cos 3 2 ( ( √ √ + arc tg(− 3) − 3 arc sin 22 , √ ...

Granice ciągów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

Zadania z matematyki Granice ciągów 1. Korzystając z definicji granicy ciągu wykazać, że: 1.1 n+2 1 = , n→∞ 2n − 1 2 1.2 1.3 (*) n = 0, 2n 1.4 lim lim n→∞ 2n2 + 3n + 1 = 2, n→∞ n2 + n + 1 lim lim (−1)n ̸= 0. n→∞ 2. Zn...

Pochodnefunkcji jednej zmiennej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Pochodne funkcji jednej zmiennej 1. Obliczyć pochodną funkcji f zadanej wzorem. √ 5 1.1. f (x) = 1.3. f (x) = 1.5. √ √ 3 f (x) = (2 x4 − 3 x)3 , √ 3 x, 1.2. x7 , 1.4. 1.6. f (x) = 1 , x6 √ 4 f (x) = 2 4 x − 5 , x √ √ √ 5 4 3 x17 − 2 x3 + 2 √ f (x) = , 6 x5 1....

Ekonomia dobrobytu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 2 Ekonomia dobrobytu. Ekonomia dobrobytu jest gałęzią ekonomii zajmującą się problemami normatywnymi. Jej celem nie jest opisanie sposobu działania gospodarki, lecz ocena tego, czy działa ona dobrze. Równość i efektywność Równość pozioma oznacza jed...

Państwo w gospodarce mieszanej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 4 Państwo w gospodarce mieszanej. Co robi państwo? Państwo ustanawia prawa i przepisy szczegółowe. Państwo sprzedaje i kupuje dobra i usługi., np. obrona narodowa, oświata, parki, drogi itp. Państwo dokonuje płatności transferowych. Płatności tran...