Politechnika Śląska - strona 192

Wykład - własności geotermiczne skał

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 9 1. WŁASNOŚCI GEOTERMICZNE SKAŁ a. wytrzymałość na ściskanie - opór jaki stawia gródka skalna sile ściskania. Jest ona wyrażona w mega pascalach 106N/m2, N=kg/m b. wytrzymałość na rozciąganie c. naprężenie d. ciężar właściwy jest stos...

Wykład - Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2618

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 10 Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego. Wyróżniamy trzy systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego: a.) Systemy zabierkowe -przestrzeń wybrana (eksploatowana) likwidowana jest po wybraniu węgla w obrębie całej

Wykład - Likwidacja wybranej przestrzeni

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2226

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 11 Likwidacja wybranej przestrzeni (kierowanie stropem) dzieli się na następujące sposoby: a.) Metoda z zawałem stropu b.) Podsadzka to metoda zapełniania materiałem z zewnątrz: -po...

Wykład - Oddziaływanie eksploatacji złóż

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 12 Oddziaływanie eksploatacji złóż. Głównym czynnikiem związanym z oddziaływaniem złóż są deformacje. Deformacje dzielimy na: 1.) Deformacje ciągłe 2.) Deformacje nieciągłe 1.) Deformacje ciągłe zawsze towarzyszą górnictwu niezależni...

Wykład - Wietrzenie kopalń

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 13 Wietrzenie kopalń. Normalne powietrze zawiera: -78% azotu (stężenie powinno wynosić 21% i nie może spać poniżej 19%) -21% tlenu -1% inne gazy (tlenki i dwutlenki węgla, zanieczyszczenia) Im bliżej wnętrza (środka) ziemi to tempera...

Wyrobiska skalne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

1. WPROWADZENIE Górnictwo jest najstarszą formą działalności technicznej człowieka. Rozwój ludzkości i postęp techniczny przez wieki wyznaczany był przez postęp nauki i techniki górniczej. Obiektywne fakty świadczą o tym, że geologia i górnictwo są gałęziami wiedzy nadal o dużej przyszłości i persp...

Wzmacnianie obudowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1687

Temat: 20.2. Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych. W przewidywaniu zwiększonych ciśnień wykonuje się zabezpieczenie istniejącej obudowy przez zabudowanie zestawów lub elementów dodat­kowych. Mogą to być kompletne odrzwia stawiane pomiędzy ist­niejącymi lub tylko dodatkowe stojaki zabudowane p...

Złoża kopalin użytecznych w Polsce - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

Temat: 10. Złoża kopalin użytecznych w Polsce. Złoża węgla kamiennego. W Polsce obecnie znane są trzy zagłębia węgla kamienego, a mianowi­cie: Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Dolnośląskie i Zagłębie Lubels­kie. Największe i najzasobniejsze...

Zagrożenia naturalne w górnictwie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 665

Zagrożenia naturalne w górnictwie. Zagrożenia naturalne występujące w kopalniach są stałym i ważnym elementem kształtującym stan bezpieczeństwa pracy. Są najważniejsza przyczyna występowania katastrof oraz istotnym powodem wypadków. Analiza ich genez i przebiegów wskazuje na istnienie wzajemnych zw...

Zagrożenie metanowe i wyrzutami gazów i skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2450

Temat: 7. Zagrożenie metanowe. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Ogólne wiadomości o zapalności i wybuchowości metanu. Bardzo często podstawową część gazów kopalnianych stanowi metan. Metan potocznie nazywany jest gazem kopalnianym lub gazem błotnym. Chemicznie jest to najprostszy z węglowodorów ...