Politechnika Śląska - strona 190

Przebudowy z przybierką - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2520

Temat: 14.3. Przebudowy wyrobisk korytarzowych wykonywane z przybierką. Tam gdzie niezbędne jest przywrócenie normalnych wymiarów zmniej­szonemu przekrojowi wyrobiska (zaciśniętemu wskutek działania ciśnień), konieczne jest wykonanie...

Przeróbka kopalin użytecznych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750

Temat: 11. Przeróbka kopalin użytecznych. 11.1.Wiadomości wstępne Celem przeróbki kopalin użytecznych jest wytworzenie z uzyskanej ze złoża kopaliny surowej produktów handlowych o wymaganej przez odbiorców jakości. W przypadku węgla energetycznego warunki stawiane przez od­biorców dotyczą głównie...

Przewietrzanie kopalń - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2254

Temat: 6. Przewietrzanie kopalń. 6.1. Cel i znaczenie przewietrzania kopalń Przewietrzaniem kopalń określa się całokształt działalności związanej z planowym dostarczaniem powietrza świeżego do wszystkich czyn­nych wyrobisk górniczych. Celem tej działalności jest zapewnienie w podziemnych wyrobiska...

Pytania kontrolne na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Pytania kontrolne: Jak rozumiesz pojęcie utrzymanie wyrobiska? W jaki sposób wzmacnia się obudowę wyrobisk korytarzowych? Wyjaśnij pojęcie przebudowa wyrobiska - jak się ją wykonuje? W jaki sposób można dokonać pobierki spągu? Jak wykonuje się przebudową zawałów? Ad 1. Jak rozumiesz pojęcie ut...

Rola i znaczenie górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Temat . Rola i znaczenie górnictwa w gospodarce kraju. Rozwój techniczno-przemysłowy, jaki rozpoczął się z końcem wieku XVIII trwa aż do dzisiaj, jest ściśle związany z wykorzystaniem węgla jako paliwa energetycznego oraz surowca chemicznego. Węgiel jest podstawowym paliwem dla produkcji energii e...

Sprawozdanie - eksploatacja złóż

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 707

Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania. Eksploatacja górnicza i wybieranie to zespół czynności mających na celu pozyskiwanie minerału użytecznego dla potrzeb człowieka. Obiektem eksploatacji górniczej jest złoże. W zależności o...

Systemy eksploatacji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1099

SYSTEMY EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO Rys 1.31 Instalacja obudowy ścianowej Wprowadzenie obudowy oraz ustawienie jej w przecince ścianowej jest bardzo trudne z uwagi na jej ogromną masę. Zazwyczaj przecinka ścianowa drążona jest jako chodnik węglowy w obudowie prostokątnej lub łukowej, s którego...

Transport kopalniany - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3290

Temat 17. Transport kopalniany. Transport kopalniany jest niezbędnym ogniwem procesu wydobyw­czego każdego zakładu górniczego. Do jego zadań, zwłaszcza w kopa­lni podziemnej, między innymi należy: - przetransportowanie urobionej w podziem...

Udostępnianie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1050

Temat : 18. Udostępnianie złóż i wykonywanie wyrobisk udostępniających. 18.1. Ogólne zasady udostępniania złoża. Udostępnianie złoża kopaliny użytecznej oznacza całokształt robót oraz przedsięwzięć, mających na celu połączenie złoża z powierzchnią ziemi i umożliwienie przygotowania go do eksploata...

Wiek geologiczny skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

Temat8: Wiek geologiczny skał. Określenie wieku geologicznego skał osadowych Geologia historyczna jest nauką zajmującą się badaniem przeszłości skorupy ziemskiej. Zadaniem jej...