Politechnika Śląska - strona 187

Szkła i ceramika szklana - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1771

Własności mechaniczne szkieł • Gęstość 2.1 –6.5 g/cm3(najczęściej 2.5 g/cm3), • Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,06 do 1x10-6K-1 • Wytrzymałość ...

Szkła i ceramika szklana - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1785

Szkła i ceramika szklana Definicja szkła Szkło jest bezpostaciową substancją, otrzymywaną ze stopionej mieszaniny odpowiednich materiałów (tlenków), która przy chłodzeniu ze stanu ciekłego przechodzi w stan szklisty, odpowiadający stanow...

Dynamika układów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

m*a­ρ=m*(ρ''-φ'2ρ)=ΣPρ ρ- oznacza literę ro m*aφ=m*(ρ*φ''+2φ''*ρ)=ΣPφ(ρ,φ,z) m*az=m*z''=ΣPz To są równania różniczkowe w układzie walcowym. W ogólnym przypadku siła może być funkcją P→(t,r→,V→) Px=ΣPx=Px(t,x,y,z,Vx,Vy,Vz) Py=ΣPy=Py(t,x,y,z,Vx,Vy,Vz) Pz=ΣPz=Pz (t,x,y,z,Vx,Vy,Vz) W wyniku całko...

Cel i zadania górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Temat: 1. Cel i zadania górnictwa Przez górnictwo rozumie się obecnie: - celową działalność człowieka, - naukę, - zawód. Górnictwo jako celowa działalność człowieka. Jest ono gałęzią przemys­łu, zajmującą się wydobywaniem ze skorupy ziemi surowców mineral­nych zwanych kopalinami i doprowadzeniem ...

Cele i zadania gónictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Temat: Wiadomości wstępne - cele zadania i gałęzie górnictwa. W skorupie ziemskiej występuje wiele naturalnych ciał stałych, ciekłych i gazowych, które w stanie surowym lub po ich przetworzeniu są przydatne człowiekowi. Nazywamy je kopalinami użytecznymi. Zadaniem górnictwa jest wydobywanie ich z z...

Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4067

Temat 13. Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych. 13.1. Pojęcie wyrobiska górniczego. Wyrobiskami górniczymi nazywa się puste przestrzenie powstałe w ko­palinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robot górniczych. W ...

Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4081

Temat: 19. Drążenie wyrobisk przygotowawczych. 19.1.Roboty przygotowawcze w pokładach węglowych. Wybieranie udostępnionego odcinka złoża węglowego poprzedzone jest wykonaniem robót przygotowawczych. Stanowią one niejako pośrednie ogniwo między udostępnieniem i wybieraniem złoża. Jak już poprzedni...

Działalność powietrza i wód - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Temat: Działalność powietrza i wód powierzchniowych . Powietrze jako czynnik geologiczny bierze udział w procesach wietrzenia oraz działa samodzielnie w postaci wiatru. Wietrzeniem nazywa się rozpad mechaniczny i chemiczny skał pod działaniem powietrza, wody i organizmów. W zależności od czynników,...

Działalność wulkanów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Temat: Działalność wulkanów. W głębi Ziemi znajdują się ogniska skał w stanie płynnym o rożnym składzie, czyli tzw. ogniska magmatyczne. W magmie zawarte są różne gazy, które mają bardzo dużą prężność, i wskutek tego, gdy w skałach otaczających ognisko magmatyczne powstaną szczeliny, magma wciska s...