Politechnika Śląska - strona 182

Bilansowanie wodne - Opad atmosferyczny

 • Politechnika Śląska
 • Hydrometeorologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

1 Bilansowanie zasobów wodnych Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny – Qśr -jest to średnia arytmetyczna przepływów z wielo...

Krzywa częstości

 • Politechnika Śląska
 • Hydrometeorologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

KRZYWA CZĘSTOŚCI, CZĘSTOLIWOŚCI I SUM CZASÓW TRWANIA STANÓW Wykres codziennych stanów CZĘSTOŚĆ lub LICZEBNOŚĆ KLASOWA ZBARZEŃ (n), jest to liczba zdarzeń przypadających na dany przedział klasowy badanego zjawiska. WYKRES CZĘSTOŚCI lub ROZDZIAŁU LICZEBNOŚCI, przedstawiony w formie diagramu (wie...

Obliczanie opadu średniego zlewni

 • Politechnika Śląska
 • Hydrometeorologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1841

Obliczenie opadu średniego w zlewni 1. Metoda średniej arytmetycznej n Pśr = ∑P i i =1 n gdzie: n - liczba posterunków opadowych na terenie zlewni, - wysokość opadu zmierzona w stacji „i” [mm]. Pi 2. Metoda wieloboków równego opadu n Pśr = gdzie: Ai A Pi n ∑P A i =1 i i A ...

Opad

 • Politechnika Śląska
 • Hydrometeorologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

POMIAR WYSOKOŚCI OPADU -7- OPAD Opad jest to produkt kondensacji pary wodnej, który w stanie stałym (śnieg, grad) lub ciekłym (deszcz) dociera do powierzchni terenu. Od opadu należy odróżnić osady - stanowiące również produkt kondensacji - ze względu na odmienny sposób ich formowania. Opad m...

Części ciała

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Części ciała - Le parti del corpo UZUPEŁNIJ LUKI:  1. Ho mal di . (głowa)  2. Giulia ha i  3. L'  4. La tua ragazza ha gli  5. Ho il  6. Gli fa male il , e non può camminare. (stopa)  7. Mi fa male il . (ramię)  8. Lavo i  9. Il palmo è la parte della  10. Il dolor...

Czas - il tempo

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

CZAS – IL TEMPO UZUPEŁNIJ LUKI:  1. In si fa sempre più caldo. (wiosna)  2. Sono le sette e un  3. L'ho visto  4.  5. La  6. Qual'è la  7. Che giorno è  8. Consulta che  9. L'autobus è in forte  10. Siamo nel XXI . (k...

Czasy Imperfetto e passato prossimo

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

CZASY PRZESZŁE IMPERFETTO e PASSATO PROSSIMO 1. Passato prossimo czy imperfetto? Uzupełnij zdania: Questa mattina, quando (arrivare - tu), (essere - io) ancora a letto. Ieri sra a quest'ora (leggere - io) il giornale. Ieri sera in due ore (leggere - io) tutte il giornale. Stefania (partire) ...

Kraje i narodowości

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Kraje i narodowości - I paesi e le nazionalità UZUPEŁNIJ LUKI:  1. Vengo dalla . (Polska)  2. Vivo in  3. Ogni estate andiamo negli  4. Maria è da parte della madre. (Hiszpanka)  5. Susan è , come il suo ragazzo. (Amerykanka)  6. L'  7. Suo padre è  8. Lei è  9. Il ...

Przyroda - La natura ; ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Przyroda - La natura UZUPEŁNIJ LUKI:  1. L'Italia si trova sulla Appenninica. (Półwysep)  2. Il terzo pianeta dal Sole è la (Ziemia)  3. La maggior parte degli  4. L' può causare molte mallattie come per esempio cancro, allergie e asma. (zanieczyszczenie)  5. Che cosa fai per pr...

Rodzajniki - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

Rodzajniki - ćwiczenia Poniżej prezentujemy przygotowany przez nas zestaw ćwiczeń. Został on stworzony dla utrwalenia wiadomości o rodzajniku w języku włoskim. zad. 1 Proszę wstawić w wykropkowane miejsce odpowiedni rodzajnik określony. ... c...