Politechnika Śląska - strona 181

Przelewy

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2821

PRZELEWY PRZELEWY Przelew - przegroda ustawiona w otwartym kanale powodująca spiętrzenie cieczy i jej przelewanie nad krawędzią przelewu. Może być też wykorzystany do układ do pomiaru przepływu PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEKRÓJ ŚCIANKI przelew o ostrej krawędzi Strumień odrywa się od budowli. ...

Przepływ w układach zamkniętych

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

10. PRZEPŁYWY W PRZEWODACH ZAMKNIĘTYCH 10.1. Wprowadzenie W obliczeniach technicznych mechaniki płynów (obliczanie wodociągów, rurociągów, dmuchaw, wentylatorów, pomp, opróżnianie zbiorników itd.) zasadnicze znaczenie ma równanie bilansu energii mechanicznej. W rozdziale 6 wykazano, że równanie...

Przepływy w kanałach otwartych

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2786

PRZEPŁYWY W KANAŁACH OTWARTYCH PRZEPŁYWY CIECZY W KANAŁACH OTWARTYCH PODSTAWOWE POJĘCIA W kanale otwartym ciecz posiada lustro będące pod ciśnieniem otaczającej atmosfery. Dotyczy to również przewodów zamkniętych wypełnionych tylko częściowo cieczą np. przewody kanalizacyjne. Przekrój przepły...

Przepływy w kanałach

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

12. PRZEPŁYWY W KANAŁACH 12.1. Informacje ogólne Przepływy cieczy w kanałach (w niektórych podręcznikach nazywanych korytami) stanowią zasadniczy przedmiot badao i zainteresowao nie tylko inżynierii środowiska, ale także hydrotechniki i inżynierii wodnej. Kanały dzieli się na naturalne i sztucz...

Rownanie Bernoulliego

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2051

energia wyporu otoczenia 1 energia energia potencjalna kinetyczna w polu grawitacyjnym WYKRES PIEZOMETRYCZNY ciśnienie piezometryczne - suma wysokości z rozpatrywanego punktu i wysokości ciśnienia p/ρg, wyrażonego w jednostkach długości (m) Wykres ciśnienia piezometrycznego 1 2 Przyk...

Ruch płynu rzeczywistego

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

RODZAJE RUCHU PŁYNU RZECZYWISTEGO PRZEPŁYW LAMINARNY Ruch płynu odbywa się tak jakby poszczególne warstwy ślizgały się po sobie (stąd nazwa przepływ uwarstwiony) bez wymiany pędu i masy między warstwami. Można to zaobserwować wprow...

Wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

WŁAŚCIWOŚCI PŁYNÓW Płyny (ciecze i gazy) ciała charakteryzujące się niezdolnością utrzymania kształtu czyli mające bardzo małą sprężystość postaciową (łatwość zmiany wzajemnego położenia poszczególnych elementów płynu). Ciecze sprężystość objętościowa mała ściśliwość (samoistna objętość, nie...

Wypływ cieczy ze zbiornika - Liczby rzeczywiste

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

WYPŁYW CIECZY ZE ZBIORNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem dwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika wypływu cieczy ze zbiornika oraz porównanie wyników doświadczenia z wynikami rozwiązania teoretycznego. 2. Wprowadzenie Prędkośd wypływu cieczy przez otwór w dnie zbiornika możemy obliczyd ...

Wzorcowanie zwiąek pomiarowych

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1995

WZORCOWANIE ZWĘŻEK POMIAROWYCH 1. Cel ćwiczenia Celem dwiczenia jest wyznaczenie dla trzech wzorcowanych zwężek współczynników przepływu i strat ciśnienia na podstawie pomiarów wykonanych podczas przepływu wody. Otrzymane wartości będą por...

Biland wodny

 • Politechnika Śląska
 • Hydrometeorologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

BILANS WODNY Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny - Qśr -jest to śr...