Politechnika Śląska - strona 180

Sposoby likwidacji wyrobisk górniczych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 707

TEMAT: SPOSOBY LIKWIDACJI WYROBISK GÓRNICZYCH GIG4 WSTĘP Szyby kopalniane należą do najważniejszych wyrobisk udostępniających nagromadzone w skorupie ziemskiej złoża kopalin użytecznych. Zbędne szyby i wyrobiska przy szybowe należy likwidować ze względu na zagrożenia dla czynnych wyrobisk górnicz...

Sposób likwidowania szybu i KWK Gliwice - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 413

SPOSÓB LIKWIDOWANIA SZYBU I KWK GLIWICE Wstęp Przy likwidacji szybu I KWK GLIWICE z uwagi na bezpośredni kontakt wyrobiskami przyszybowymi z szybem II zachodzi potrzeba spełnienia poniższych warunków dla ochrony terenu górniczego kopalni: ...

Surowce Mineralne w Polsce - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Referat nr 1. Surowce Mineralne Występujące w Polsce i Ich Zastosowanie w Gospodarce. Surowiec jest to produkt naturalny, pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, który przeszedł przez niewiele faz produkcji i który jest przeznaczony do dalszego przetwarzania. Podział surowców mineraln...

Układ Słoneczny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Grupa A: 1. Czynniki i procesy wietrzenia chemicznego: Głównym czynnikiem wietrzenia chemicznego (rozkładu) jest woda opadowa, zawierająca rozpuszczone związki chemiczne: CO2 - zakwasza wodę opadową (woda nasyca się CO2 w powietrzu i wsiąka w glebę); Związki Na - z atmosfery i gleby (bakterii), też ...

Układ Słoneczny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

1. Układ Słoneczny Układ Słoneczny to inaczej układ planetarny Słońca. Jest to element galaktyki Drogi Mlecznej. Najbliższą, bliźniaczą nam galaktyką jest Mgławica Andromedy oddalona o 2 300 000 lat świetlnych. Nasza galaktyka jest spiralna - jej jądrem jest czarna dziura. 1011 - tyle gwiazd składa...

Skorupa ziemska - Wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

SKORUPA ZIEMSKA ma zmienną miąższość i zróżnicowaną budowę. Dzieli się na: Skorupa oceaniczna: - grubość 6 - 12 km - średnia grubość 5 -8 zbudowana z : warstwy osadowej - grubość 300 - 500 - gęstość 2,7 g/cm3 warstwy bazaltowej: - gr. 500m - 12 km - gęstość 2,8 - 3 g/cm3 Skorupa kontynenta...

Geologia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

Geologia to nauka zajmująca się badaniem budowy Ziemi, dziejów Ziemi oraz procesów przeobrażających skorupę ziemską. Geologia ogólna obejmuje podstawowe informacje z różnych dziedzin geologii: budowa Ziemi dzieje świata organicznego na Ziemi procesy dynamiczne ( endogeniczne i egzogeniczne )

Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi: Temperatura i ciśnienie rosną wraz z głębokością. Stwierdzono że na głębokości 15km temperatura wynosi około 450°C. Jednakże na głębokości 120km temperatura rośnie do 1200°C. Na głębokości 10km ciśnienie wynosi około 270*105Pa, a na głębokości 100km wynosi 27...

Podział dziejów Ziem - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

„Podział dziejów Ziemi” Tabele stratygraficzna powstała w wyniku złożenia profili warstw skalnych znanych z różnych części świata poprzez zastosowanie metod badania wieku względnego profile te zostały ze sobą skorelowane w wyniku czego powstał 1 szczególny profil zbiorczy. Następnie profil ten podz...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

W proterozoiku kontynenty były ze sobą połączone tworząc jeden wspólny ląd, który pod koniec tego eonu zaczął się rozpadać. Eon paleozoiczny Trwa od 542 mln lat do dziś. Dzieli się na 3 ery: era paleozoiczna era mezozoiczna era kenozoiczna Poglądy na temat rozwoju świata organicznego na Ziemi ...