Politechnika Śląska - strona 176

Żywność

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Żywność - czy zawsze zdrowa? Substancje obce w żywności - to takie, które nie spełniają warunków określonych dla środków spożywczych i używek, a mogą znajdować się w nich albo na ich powierzchni Kontaminacja żywności: Techniczna - substancje, które w toku produkcji lub obrotu przenikają do środkó...

Aerosfera

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

AEROSFERA Na aerosferę składają się troposfera (6-17km) oraz część stratosfery (do ok 22 kilometra) Zanieczyszczenia aerosfery to wszystkie składniki, które nie występują w powietrzu czystym. Których stężenia przekraczają wartość dla składnika...

Analiza cech jakościowych

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

GENETYKA (prelekcja 8) ANALIZA CECH JAKOŚCIOWYCH – ALLELOMORFICZNYCH: → prawo Hardy’ego-Weinberga – stan pierwotnej równowagi genetycznej między względnymi częstościami każdego z danej pary allel; → populacja mendlowska – nie działają żadne czynniki, mogące wpływać na stan ilościowy i jakościo...

Cechy poligenowe ilościowe

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1477

GENETYKA (prelekcja 6) CECHY POLIGENOWE ILOŚCIOWE: → uwarunkowane czynnikami genetycznymi i środowiskowymi; → dają się zmierzyć; → natężenie można wyrazić liczbowo; → rozkład ich natężenia w populacji jest ciągły (krzywa Gaussa); → w każdej populacji: • są osobniki o minimalnym i maksymalnym...

Czynniki biotyczne - mikotoksyny

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Czynniki biotyczne I. interakcje antagonistyczne protekcjonistyczne jednostronna korzyść (komensalizm) dwustronna korzyść (mutualizm) symbioza - mutualizm „obligatoryjny” antybioza interakcja antagonistyczna termin wprowadził Vuillermin jako określenie wytwarzania przez mikroorganizmy (bakte...

Dekalog klimatyczny

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Dekalog klimatyczny Każdy z nas jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne na Ziemi. Zacznij już dziś przestrzegać dekalogu klimatycznego. 1. Dbaj o środowisko Zmieniamy klimat, zatruwamy wodę, powietrze, gleby, jedzenie i zabijamy tysiące gatunków. Co sekundę podwajamy stężenie dwutlenku węgla w ...

Drzewa - Szydlica japońska

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Drzewa to największe i najdłużej żyjące organizmy na Ziemi Wśród roślin drzewiastych najstarsze na świecie są [prawdopodobnie] krzewy, i tak w Pensylwanii w USA znaleziono krzew borówki - Gaylussacia brachycera, której wiek określa się na 13 000 lat, oraz krzewy kreozytowe (Larrea tridentata) z rod...

Grzyby o znaczeniu medycznym - Jama ustna

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

GRZYBY O ZNACZENIU MEDYCZNYM Diagnostyka grzybic: Jak ktoś ma to niech wyśle na email albo gdzieś wrzuci ;) Grzyby potencjalnie chorobotwórcze to: Zygomacota (sprzężniaki) Ascomycota (workowce) Basidiomycota (podstawczaki) W organizmie czło...

Porosty - Glony

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Porosty są organizmami, których ciało zbudowane jest z dwóch innych organizmów: grzybów i glonów. Organizmy te występują w symbiozie, co oznacza, że wzajemnie sobie “pomagają” - grzyb dostarcza wodę i sole, a glony dzielą się pokarmem. Występują na...

Rak jelita grubego

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Środowiskowe uwarunkowania raka jelita grubego [RJG] Rak jelita grubego: Najczęściej występujący w populacjach europejskich nowotwór pochodzenie nabłonkowego Zaburzenia na poziomie genów kontrolujących procesy wzrostu i różnicowania komórki są najistotniejszymi czynnikami odpowiedzialnymi za pows...