Politechnika Śląska - strona 175

Wykład (7) - Bix

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687

Teoria maszyn i mechanizmów Dynamika Mechanizmów. Wyrównoważanie 1 WYRÓWNOWAŻANIE MASZYN I MECHANIZMÓW. Jak wiadomo, każde ogniwo łańcucha kinematycznego poruszającego się mechanizmu lub maszyny posiada określone przyśpieszenia liniowe i kątowe. Zgodnie z zasadą d’Alemberta przyspieszenia te ...

Wykład (3)

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Wykład 3. Skręcanie nieskrępowane prętów o przekroju eliptycznym. Hipoteza kinematyczna zakłada, jak poprzednio, sztywny obrót rzutu przekroju i jego deplanację w płaszczyźnie prostopadłej do rzutu: u1 = −Θ ′x 2 x3 u 3 = Θ ′ψ (x1 , x 2 ) u 2 = Θ ′x1 x3 Rozwiążemy zadanie "w naprężeniach&...

Wykład (4)

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Wykład 4. Skręcanie nieskrępowane prętów o przekroju cienkościennym otwartym i zamkniętym. Pręt o przekroju cienkościennym otwartym Dla przekroju pręta pokazanego na rysunku 1 przyjmijmy funkcje naprężeń Prandtla, która tylko w przybliżeniu, spełnia warunek brzegowy. x2 C x2 B c x3 x1 ...

Wykład (5) - Mnożenie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Adresy internetowe, pod którymi można znaleźć wykłady z Wytrzymałości Materiałów: Politechnika Krakowska http://limba.wil.pk.edu.pl/kwm-edu.html Politechnika Łódzka http://kmm.p.lodz.pl/dydaktyka Wykład 5. Skręcanie nieskrępowane prętów o przekroju prostokątnym. Hipoteza kinematyczna przyję...

Wykład (7)

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wykład 7. Obliczenia wytrzymałościowe prętów skręcanych. Skręcanie sprężyste i sprężysto - plastyczne. Zadanie 1. Załóżmy, że pręt składa się z dwóch odcinków o długościach jak na rysunku poniżej, nie precyzując kształtu przekrojów na każdym z odcinków, przyjmiemy, że na odcinku AC sztywnośc s...

Wykład (8) - Epsilon

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Wykład 8 Wytężenie. Hipotezy wytężeniowe Zestawienie wzorów i określeń. 1. Pojęcie wytężenia. Przez wytężenie materiału będziemy rozumieli ogół zmian fizycznych i strukturalnych jakie nastąpiły w materiale w trakcie jego wymuszonej deformac...

Wykład (9) - Leluchów

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Wykład 9. Stateczność prętów. Wyboczenie sprężyste 1. Siła krytyczna dla pręta podpartego swobodnie Dla pręta jak na rysunku 9.1 weźmiemy pod uwagę możliwość wygięcia się pręta z osi podczas ściskania. E jest modułem Younga, J momentem bez...

Wykład (10) - Styczna

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1736

Wykład 10. Stateczność prętów. Wyboczenie sprężysto - plastyczne. Załóżmy, że siła normalna w pręcie jest tak duża, że część przekroju uplastycznia się. Dokładniej przebieg wyboczenia wyobrażamy sobie następująco: Pod działaniem siły osiowej ...

Zadania

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

Wytrzymałość Materiałów - zadania Wytrzymałość Materiałów przykładowe zadania do zaliczenia ćwiczeń Zadanie 1 Pręt pokazany na rysunku, obcią ony na końcu siłą P doznał wydłu enia o wartość ∆lC=0.5mm. Obliczyć maksymalne naprę enia rozciągające w pręcie. S1 Dane: S1=2cm2, S2=1.5cm2, l1=200m...

Zginanie materiałów

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Wykład nr.4 Wytrzymałość złożona: zginanie ze skręcaniem, zginanie z udziałem siły poprzecznej Zginanie ze skręcaniem superpozycja zginania i skręcania σ= Mg Jz Ms y, τ = r J0 σ max = Mg Wg Ms τ max = W0 W0 = 2Wg koło Wg = pierścień πd 3 32 π D4 − d 4 Wg = 32 D ( ) W0...