Politechnika Śląska - strona 172

Cechy charakteru

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1288

Cechy charakteru aktywny- attivo, zły- cattivo; spokojny- tranquillo, calmo; ostrożny- attento; nieostrożny- trascurato; charakterystyczny- caratteristico; czarujący- attraente; wesoły- allegro; mądry- intelligente, chytry -furbo; pewny siebi...

Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków CO - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków CO pozwalające na jej wymieszanie dalekie jest od mechanizmu mieszania stali w piecach indukcyjnych gdzie wskutek linii sił pola magnetycznego mieszanie jest jak gdyby immanentną cechą topienia indukcyjnego. Nie trzeba do tego mieszania żadnych procesów metalurg...

Obróbka pozapiecowa stali - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Obróbka pozapiecowa stali. Piece indukcyjne w komorze próżniowej pozwalają według tabeli na procesy przy próżni metalurgicznej wynoszącej 10-2 ÷ 10-3 Tr (tora - 1Tr= 133Pa). Próżnia badawcza wynosi od 10-3 ÷ 10-6 Tr. Natomiast głęboka próżnia to 10-8 ÷ 10-12 Tr. Piece próżniowe przeznaczone są głó...

Analiza sygnału silnika

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy mechatroniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Temat: Wyznaczanie parametrów silnika SM , na podstawie analizy harmonicznych napięcia i syntezy okresowych przebiegów odkształconych. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami przebiegów okresowych odkształconych i ich aproksymacją za pomocą kolejnych wyrazów

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy mechatroniki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

Podstawy Mechatroniki Literatura 1. B. Heimann, W. Gerth, K. Popp.: Mechatronika – komponenty,metody, przykłady. PWN 2001. 2. M. Gawrysiak: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wyd. Politechniki Białostockiej 1997. 3. Devdas Shetty: Mechatronics System Design. PWS Publishing Company,...

Wykład (2)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy mechatroniki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Problemy mechatronicznego podejścia do projektowania Podnośniki z odmiennymi sposobami realizacji ruchu Rozwiązanie a: • konstrukcja zwarta • duży zasięg • współrzędne zadania – xy • współrzędne sterowania (napędów) – r θ Rozwiązanie b: • konstrukcja duża • mały zasięg • współrzędne z...

Wykład (3) - Miernik

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy mechatroniki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1743

AKTORYKA ogólne zagadnienia dotyczące członów wykonawczych – aktorów Aktory - definicja Aktor – jest elektronicznie sterowanym członem wykonawczym (actuator – j. angielski, aktor – j. niemiecki) Miejsce aktora w systemie mechatronicznym Rola aktorów w systemie mechatronicznym: umożliwiaj...

Wykład (4)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy mechatroniki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

Aktory Silniki Krokowe Silniki Krokowe - definicja Silniki krokowe, zwane też skokowymi, przekształcają impulsy elektryczne w ruchy mechaniczne. Każdy impuls podany na uzwojenia silnika powoduje obrót wirnika o niewielki kąt. Czym większa częstotliwość impulsów sterujących, tym szybciej obr...

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

INSTRUKCJE REPETYCYJNE − PĘTLE • Pętla while( ) while ( wyraŜenie ) instrukcja; while ( wyraŜenie ) { instrukcja_1; instrukcja_2; ... instrukcja_N; } Pętla wykonywana jest tak długo jak wartość wyraŜenie jest róŜna od zera Przykłady: int i ; // pętla wyświetlająca liczby 1,2,3 ... i =...