Politechnika Śląska - strona 169

Widmo spektroskopowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

Widmo spektroskopowe to zarejestrowany obraz promieniowania rozłożony na częstotliwości, długości fali lub energie, które zostało wyemitowane albo weszło w kontakt z analizowaną substancją przeszło przez nią lub zostało przez nią odbite. Widma są w stanie dostarczyć szeregu cennych informacji o anal...

Wpływ siły jonowej roztworu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

Temat: Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji. 1.Wstęp Rozpatrzmy reakcję zachodzącą w roztworze pomiędzy jonami A i B w wyniku której powstaje produkt D: k - st...

Wpływ siły jonowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

Ćw. 4: Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji. 1.Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie doświadczalne zależności stałej szybkości reakcji fioletu krystalicznego z

Geometria wykreślna - Wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1484

Geometria wykreślna Wykład 1 Geometria wykreślna jest nauką o metodach odwzorowań punktów, figur, brył, które tym elementom przyporządkowują obrazy leżące na płaszczyźnie rysunku. Do tego przyporządkowania (odwzorowania) niezbędne są takie przepisy, aby rzeczywiste elementy dało się przedstawić na...

Geometria wykreślna - Wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1421

Geometria wykreślna Wykład 2 Rzuty prostej Dana jest prosta m na której leżą dwa punkty A i B. Aby znaleźć rzuty prostej wystarczy znaleźć rzuty dwóch punktów należących do prostej. Mając rzuty punków A i B wystarczy połączyć je i otrzymamy rzuty prostej. Tak więc łącząc rzuty poziome A' i B' otr...

Geometria wykreślna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1883

Geometria wykreślna Wykład 3 Obraz płaszczyzny Odwzorowanie płaszczyzny polega na przedstawieniu elementów które do tej płaszczyzny przynależą. Aby w jednoznaczny sposób określić płaszczyznę wystarczy podać obraz: Trzech punktów należących do płaszczyzny, Dwóch prostych równoległych lub przecin...

Geometria wykreślna - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1799

Geometria wykreślna Wykład 4 Równoległość prostych Dwie proste są równoległe jeżeli ich jednoimienne rzuty są do siebie równoległe. Równoległość płaszczyzn Dwie płaszczyzny są równoległe jeżeli ich jednoimienne ślady są równoległe Równol...

Geometria wykreślna - Wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197

Geometria wykreślna Wykład 5 Krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn Dwie płaszczyzny mają wspólną prostą k jeśli ta prosta leży jednocześnie na obydwu płaszczyznach. Mówimy wtedy że płaszczyzny przecinają się wzdłuż prostej k. Aby wyznaczyć krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn należy znaleźć dwa punk...

Geometria wykreślna - Wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

Geometria wykreślna Wykład 6 Kład płaszczyzny Kładem płaszczyzny  na rzutnię  nazywamy obrót płaszczyzny wokół osi będącej krawędzią przecięcia płaszczyzn  i  o taki kąt skierowany aby płaszczyzna  po obrocie zjednoczyła się z płaszc...