Politechnika Śląska - strona 165

PHmetria - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

pHmetria- Bufory Sporządzanie roztworów buforowych Z gotowych roztworów kwasu octowego i octanu sodu o identycznych stężeniach...

Polarymetria - sprawozdanie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3843

TEMAT Polarymetria CEL Określenie kąta skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego w roztworach 5%, 10%, 15% i 20% dla glukozy i fruktozy. Wykonanie wykresu, obliczenie na jego podstawie nieznanego stężenia roztworu glukozy i fruktozy. METODA Pomiaru dokonuje się przy pomocy polarymetru. Jest ...

Pomiar powiększenia mikroskopu - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

TEMAT Pomiar powiększenia mikroskopu. CEL Odczytać wielkość obrazu i wielkość przedmiotu Wyliczyć powiększenie mikroskopu Porównać wynik uzyskany w sposób doświadczalny z nominalną wartością zastosowanego powiększenia METODA Ustawiamy na stoliku mikroskopu pod obiektywem

Kalorymetryczny pomiar prędkości przepływu krwi.

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2863

TEMAT Pomiar ciepła wydzielanego przez organizm ludzki. Kalorymetryczny pomiar prędkości przepływu krwi. CEL Wykres zależności przyrostu temperatury cieczy kalorymetrycznej od czasu. Wyliczenie strumienia objętościowego krwi. Wyliczenie wydatku procentowego. METODA Zasada pomiaru opiera się n ...

Wyznaczanie stałej czasowej układu RC

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

TEMAT Wyznaczanie stałej czasowej układu RC CEL Wyznaczenie stałej czasowej układu RC oraz wykreślenie zależności stałej czasowej od włączonego oporu R przy stałej pojemności C=10μF METODA Obwód prądu zestawiono według schematu W obwodzie tym bieguny źródła prądu stałego połączone są przez opór...

Wyznaczanie charakterystyki statycznej tranzystora.

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

TEMAT Wyznaczanie charakterystyki statycznej tranzystora. CEL Celem ćwiczenia jest wyznaczenie statycznej charakterystyki tranzystora typu p-n-p oraz obliczenie wartości wzmocnienia. METODA Do wykonania ćwiczenia użyto zestawu z germanowym tranzystorem typu p-n-p, pracującym w tym schemacie jako...

Badanie widma absorpcyjnego hemoglobiny

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456

TEMAT Badanie widma absorpcyjnego hemoglobiny i chlorofilu za pomocą absorpcjometru CEL Określenie maksimum absorpcji Narysowanie wykresu zależności A=f(λ) METODA Korzystamy z prawa Lamberta- Beera I= I e gdzie: I-natężenie światła ...

Wyznaczanie współczynnika elastyczności - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

TEMAT Wyznaczanie współczynnika elastyczności tkanek CEL Wyznaczenie współczynnika elastyczności D Sporządzenie wykresu współczynnika elastyczności dla 11 osób Sporządzenie wykresu D= f(p) METODA Korzystamy ze wzoru: W D WYNIKI D= p= 50mmHg=66,65 *10 [Pa] r= 11 *10 [m] W =2,1 mm=0,0021[m]...

Wyznaczanie zależności kątowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 504

TEMAT Wyznaczanie zależności kątowej zdolności rozdzielczej oka od oświetlenia. Wyznaczanie liniowej zdolności rozdzielczej oka w zależności od odległości. CEL Celem ćwiczenia było wyznaczeni zależności kątowej zdolności rozdzielczej oka od oświetlenia i liniowej zdolności rozdzielczej oka w zależ...

Wyznaczanie zdolności skupiającej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

TEMAT Wyznaczanie zdolności skupiającej przedniej powierzchni modelu rogówki na podstawie optycznego pomiaru jej promienia krzywizny CEL Wyznaczanie promienia krzywizny za pośrednictwem metody odbiciowej Wyznaczanie promienia krzywizny na podstaw...