Politechnika Śląska - strona 164

Cechowanie absorpcjometru - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

TEMAT Cechowanie absorpcjometru CEL Wyznaczenie stężeń roztworów od 1-10 krwi w wodzie amoniakalnej chlorofilu w alkoholu etylowym Wyznaczenie nieznanego stężenia Narysowanie wykresu zależności absorbancji od stężenia badanego roztworu METODA Korzystamy z prawa Lamberta-

Pomiar apretury numerycznej mikroskopu

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

TEMAT Pomiar apretury numerycznej mikroskopu CEL Wyznaczenie apretury dla 4 krążków szklanych. Porównanie apretury wyznaczonej doświadczalnie z apreturą nominalną (odczytaną na badanym obiektywie) METODA Należy umieścić krążek pomiarowy na stoliku mikroskopowym i ustawić tak mikroskop by wyraźni...

Cechowanie termistora - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

TEMAT Cechowanie termistora CEL Wykreślenie krzywej cechowania termistora I=f(T) METODA WYNIKI Ochładzanie µA T 32,7 36 35,8 38 40,6 40 44,4 42 Podgrzewanie µA T 18,2 26 21,4 28 24,8 30 28,2 32 32,0 34 36,3 36 40,2 38 44,5 40 48,1 42 51,3 44 56,6 46 59,2 48 ...

Cechowanie termopary - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1848

TEMAT Cechowanie termopary CEL1 Wykreślenie krzywej cechowania termopary U=f(T) CEL2 Oszacowanie błędu pomiaru metodą graficzną METODA WYNIKI Ochładzanie T[ºC] U[V] 43 1.7 41 1.63 39 1.606 37 1.46 Podgrzewanie T[ºC] U[V] 23 ...

Ciecz lepka - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

TEMAT Wyznaczanie energii aktywacji przepływu cieczy lepkiej CEL 1 Wyznaczenie energii aktywacji przepływu cieczy lepkiej na podstawie wykresu CEL 2 Wyznaczenie energii aktywacji poprzez pomiar czasu przepływu cieczy o znanej lepkości w znanej temp WSTĘP TEORETYCZNY I METODA Przemieszczanie się...

Dyspersja przewodnictwa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

TEMAT Badanie dyspersji przewodnictwa i przenikalności dielektrycznej obiektów biologicznych. CEL1 Określenie zawady i kąta przesunięcia fazowego za pomocą przyrządu CEL2 Sporządzenie wykresu METODA Bioelektryczny obwód układu: Mierniki impedancji Tesla BM 508 pozwalają na pomiar w szerokim z...

Erytrocyty - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

TEMAT Pomiar średnicy erytrocytów za pomocą mikroskopu CEL Pomiar średnicy erytrocytów za pomocą mikroskopu w celu zbadania stanu zdrowia pacjenta i postawienia odpowiedniej diagnozy WYNIKI Lp. l l N= l - l d[μm] 1 58 81 23 8,1 2 72 ...

Hematokryt - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

TEMAT Wyznaczanie liczby hematokrytowej metodą Maxwella CEL Wyznaczenie liczby hematokrytowej krwi baraniej METODA Badaną próbkę krwi umieszcza się w odpowiedniej komorze pomiarowej, w której istotnymi elementami są elektrody o stałej lub regulowanej odległości. Opór osocza R obliczamy na podstaw...

Napięcie powierzchniowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

TEMAT Pomiar napięcia powierzchniowego roztworu cieczy biologicznych metodą odrywania płytki (Wilhelmy'ego) CEL Wyznaczenie współczynnika napięcia powierzchniowego dla badanych cieczy (albuminy, żółci, pankreatyny, alkoholu i wody...

Optyka geometryczna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

METODA BESSLEA Znane ze szkoły średniej równanie soczewki cienkiej 1/f=1/x+1/y gdzie: f- ogniskowa. X- odległość przedmiotowa, y- odległość obrazowa, nie może być podstawą do dokładnego pomiaru ogniskowej, ponieważ praktyce pkt x i y mierzy się nie od środka optycznego soczewki, lecz od punktów wier...