Politechnika Śląska - strona 162

Wyznaczniki - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Wyznacznik macierzy Uwaga Wyznacznik definiujemy tylko dla macierzy kwadratowych: a11 , a , A=  21   a n1 , a11 , , a1n  a 22 , , a 2n   - macierz A   a n2 , , a nn  a12 , , a1n a12 , a 21 , a 22 , , a 2n a n1 , a n2 , det A = , a nn - wyznacznik macierzy A Wyzna...

Wyznaczniki - wykład 14

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Wykład 14 Wyznacznik macierzy cd. Twierdzenie 1 Niech A będzie macierzą kwadratową i niech Ai , Aj będą dwiema różnymi jej kolumnami, wtedy dla dowolnego k ∈ K: det[A1 , . . . , Ai , . . . , Aj , . . . , An ] = det[A1 , . . . , Ai + kAj , . . . , Aj , . . . , An ] Dowód Udowodniliśmy, że: det...

Wyznaczniki - wykład 13

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Wykład 13 Wyznacznik macierzy W zbiorze permutacji Sn określamy funkcję sgn 1 o wartościach w zbiorze {−1, 1}, następująco: 1, gdy permutacja σ jest parzysta −1, gdy permutacja σ jest nieparzysta. sgn(σ) = Niech A będzie macierzą kwadrat...

Zmiana bazy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

Zmiana bazy przestrzeni wektorowej Definicja 1. ( X , K , +, ⋅) - przestrzeń wektorowa nad ciałem K B = (e1 , e2 ,..., en ) - stara baza B ' = ( e1 ', e2 ',..., en ') - nowa baza Macierzą przejścia P od B do B’ nazywamy macierz odwzorowania Identycznościowego PB → B ' przestrzeni X w siebie ...

Biochemia - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1127

Opowiem państwu o tym, jakich szkód może narobić witamina D. Jeżeli przekarmiamy kogoś witaminą D to może wystąpić proces miażdżycowy. Do najważniejszych efektów należy uwalnianie jonów wapnia, mamy wiec do czynienia z efektem osteolitycznym a n...

Biochemia - wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

­­­­ Witamina C Witamina C jest pochodną glukozy, we wszystkich organizmach zwierzęcych poza naczelnymiNaczelnymi i świnką morską. Witamina C jest wytwarzana w tzw. szlaku kwasów uronowych. U tych organizmóworganizmów, u których wspominałem występuje blok metaboliczny, wskutek tego na pewnych etapac...

Biochemia - wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Generalnie wyróżniamy trzy rodzaje transportu przez błony, jeśli patrzeć na kierunek i samą filozofię tego procesu: Uniport - mianowicie jeśli przez układ błonowy, wędruje jedna cząsteczka w jedną stronę. Pamiętamy, że jest to transport charakterystyczny dla substancji, usytuowanej na zewnątrz błon...

Biochemia - wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Jony wapnia wpuściliśmy do wnętrza kom. poprzez otwarcie kanałów wapniowych typu ROC, czyli zależnych od receptora, oraz kanałów zależnych od drugich przekaźników, czyli SMOC-ów ( kanały te otwiera ligand, którym jest odpowiedni wtórny przekaźnik ) uwolniliśmy jony wapnia z magazynu wewnątrzkomórkow...

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Śródbłonek są to kom. wyścielające wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych, tętniczych i żylnych, jest to największy bez wątpienia gruczoł endokrynowy, ponieważ u dorosłego waży on od 2 do 3 kg. Żaden inny narząd dokrewny tyle w organizmie człowieka nie waży. Jest to nie tylko gruczoł dokrewny a...

Biochemia - wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

Czynniki determinujące działanie hormonów: Biosynteza Uwalnianie z kom. Polimorfizm receptorów Metabolizm Wiązanie z białkami transportującymi - temat rozmaitych zaburzeń w zakresie syntezy i transportu do błony jak i uwalniania z kom. z grubsza można sobie wyobrazić bo jest to podobne jak z cy...