Politechnika Śląska - strona 154

HyperTerminal Telnet Client

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

HyperTerminal Telnet Client HyperTerminal is a general-purpose Windows application that provides a Windows graphical user interface and features to the application invoked, in this example, Telnet. Using HyperTerminal Telnet client, the applicati...

Identifying Upgrade Paths

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Identifying Upgrade Paths The following operating systems can be upgraded directly to Windows XP Professional:  Windows 98  Windows Millennium Edition  Microsoft Windows NT Workstation 4.0 SP 5  Windows 2000 Professional The following ta...

What Is a Striped Volume

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

What Is a Striped Volume A striped volume stores data on two or more physical disks by combining areas of free space into one logical volume on a dynamic disk. Striped volumes, also known as RAID 0, contain data that is spread across multiple dyn...

Windows XP Professional IIS FTP Server

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Windows XP Professional IIS FTP Server To configure a computer running Windows XP Professional as an FTP server: 1. From Control Panel , click Add or Remove Programs , click Add/Remove Windows Components , click Internet Information Services (IIS) , and then click Details . 2. Select the

Workgroup vs Domain

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Workgroup vs Domain Typically, the Network Administrator or Network Architect decides whether to install Windows XP Professional in a workgroup or domain. If the Network Administrator or Network Architect does not make the decision, the Windows XP Professional Pre-Installation Checklist, located...

Kondensacja acyloinowa benzaldehydu przy użyciu drożdży

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Mierzwa
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Kondensacja acyloinowa benzaldehydu przy użyciu drożdży Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Dla studentów kierunku Chemia specjalność Chemia Bioorganiczna Materiały zostały wykonane w ramach realizowanego na Politechnice Śląskiej projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-114...

Chemia - wykłady - Termodynamika chemiczna

 • Politechnika Śląska
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

CHEMIA – wykłady Podstawowe prawa chemii                  → → → → → → Mechanika kwantowa       Budowa cząsteczki │            │      │ │   S...

Przekrój złożony z dwuteownika i płaskowników - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Przykład 2.7. Przekrój złożony z dwuteownika i płaskowników. Polecenie: Dobrać grubość g płaskownika o szerokości 90mm tak, aby moment bezwładności I x figury złożonej był co najmniej dwa razy większy od momentu bezwładności względem osi x d...

Start komputera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Start komputera W czasie startu komputera (ang. boot) pierwsze ładowane jest jądro (np. w MS-DOS są to pliki IO.SYS i MSDOS.SYS), następnie jądro ładuje wymagane sterowniki (w MS-DOS następuje to w trakcie interpretacji pliku CONFIG.SYS), startuje ...