Politechnika Śląska - strona 142

Przetwarzanie sygnałow - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Przetwarzanie sygnałow. funkcja opis CONV( a, b ) splot wektorow a i b DECONV( c, a ) wylicza wektory b i r takie, że c = a ⋆ b + r FFT( a ) szybka transformata Fouriera IFFT( a ) odwrotna szybka transformata Fo- uriera FFTCONV( a, b, n )...

Rozdzielczość częstotliwościowa widma - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2996

Rozdzielczość częstotliwościową definiuje się często jako rożnicę częstotliwości sąsiadujących prążkow widma DFT. Tak zdefiniowana rozdzielczość widma zależy tylko od długości DFT i wynosi fs /N .Bardziej praktyczne jest zdefiniowanie rozdziel...

Splot blokowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Splot blokowy Wpraktyce sygnał wejściowy filtrowany przy użyciu splotu liniowego jest nie- skończony. Jeżeli splot liniowy ma być realizowany jako mnożenie widm DFT, konieczne jest podzielenie sygnału wejściowego na bloki o skończonej długo- ści, obliczenie splotu w dziedzinie częstotliwości dla...

Splot kołowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1547

Splot kołowy W trakcie obliczania splotu liniowego sygnał wejściowy x ( n ) traktowany był jako sygnał aperiodyczny uzupełniony zerami po lewej i prawej stronie. Jak już powiedziano obliczając N punktową DFT sygnał czasowy traktowany jest jako okresowy o okresie rownym N (wzor (2.8)).Wzwiązku z ...

Splot liniowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

Splot liniowy Dyskretny splot liniowy jest jedną z podstawowych operacji cyfrowego prze- twarzania sygnałow. Dla dwoch dowolnych sygnałow x 1 ( n ) , x 2 ( n ) n -tą prob- kę splotu definiuje się. Obliczenie splotu liniowego jest możliwe gdy liczba niezerowych probek przynajmniej jednego z sygna...

Splot sygnałów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Splot sygnałow Splotem funkcji h ( t ) i x ( t ) nazywamy całkę postaci y ( t ) = h ( t ) ⋆ x ( t ) = ∞ Z −∞ h ( τ ) x ( t − τ ) dτ . (1.1) W teorii sygnałow całka splotu (1.1) opisuje związek między sygnałem x ( t ) podanym na wejście układu liniowego i sygnałem wyjściowym y ( t ), przy czym h (...

Struktury filtrow IIR - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Struktury filtrow IIR Filtr IIR, podobnie jak filtr FIR, można zrealizować bezpośrednio używając w układzie jego wspołczynnikow - postać bezpośrednia. Postać bezpośrednia typu I (rys. 10.6A) w sposob bezpośredni realizuje licz- nik i mianownik transmitancji (lewa część takiej struktury stanowi b...

Sygnały analityczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Sygnały analityczne Zanim wprowadzone zostanie pojęcie sygnału analitycznego konieczne jest przypomnienie pewnych własności dyskretnej transformaty Fouriera DFT z ktorych korzysta się w czasie operacji przesuwania widma s...

Symetria widma sygnału rzeczywistego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Symetria widma sygnału rzeczywistego Dla rzeczywistego sygnału czasowego x ( n ) prążki widma DFT związane są zależnością: X ( k ) = X ∗ ( N − k ) (2.10) Z symetrii DFT wynika bardzo ważny wniosek - aby określić widmo sygnału rzeczywistego wystarczy obliczenie probek widma X ( k ) dla k = 0 . . ...

Szerokopasmowa modulacja FM - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Szerokopasmowa modulacja FM Z modulacją szerokopasmową mamy doczynienia przy dużej wartości wskaź- nika modulacji β . Analiza tego przypadku wymaga wykorzystania zespolonej reprezentacj sygnałow. Efektem tej analizy, dla modulacji jednotonowej...