Politechnika Śląska - strona 141

Probkowanie w dziedzinie częstotliwości - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Probkowanie w dziedzinie częstotliwości Projektowanie filtrow metodą probkowania w dziedzinie częstotliwości wyko- rzystuje fakt, że funkcja przejścia H ( z ) filtru FIR rzędu N może być wyzna- czona na podstawie M = N + 1 probek H ( k ) jego charakterystyki częstotli- wościowej H ( e j! ). Prz...

Proces modulacji - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Proces modulacji Amplituda sygnału zmodulowanego DSB-SC zmienia się w czasie wprost proporcjonalnie do zmian amplitudy sygnału modulującego. Sygnał DSB-SC powstaje w wyniku wymnożenia sygnału nośnego sygnał nośny c ( t ) z sygnałem niosącym in...

Projektowanie filtrow Hilberta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Projektowanie filtrow Hilberta Idealny filtr Hilberta o odpowiedzi h [ n ] podanej wzorem (11.15) jest niere- alizowalny fizycznie (ze względu na nieprzyczynowość). Praktyczne realizacje filtrow Hilberta są jedynie pewnym przybliżeniem H h ( e j! ). Zasadniczo ist- nieje kilka metod projektowych...

Prototyp analogowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Prototyp analogowy Filtr analogowy, ktory zostanie następnie przekształcony na filtr cyfrowy o za- danych parametrach, nazywany jest często prototypem analogowym. Poniżej zamieszczono podstawowe wzory umożliwiające obliczenie wspołczynniko...

Przeciek widmowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3010

Przeciek widmowy Jak wygląda widmo DFT sygnału sinusoidalnego dla ktorego N probek nie odpowiada całkowitej liczbie okresow? Wiąże się to z bardzo istotnym pro- blemem - zjawiskiem przecieku widmowego. Analiza sygnału czasowego za pomocą DFT sprowadza się do rozkładu na funkcje bazowe o całkowit...

Przedstawianie widma DFT - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Przedstawianie widma DFT W praktyce DFT poddaje się najczęściej sygnał powstały w wyniku probko- wania pewnego sygnału analogowego z częstotliwością f s . Jaką rzeczywistą częstotliwość mają poszczegolne funkcje bazowe o amplitudach X (...

Przekształcenie biliniowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2758

Przekształcenie biliniowe Ponieważ cała oś urojona na płaszczyźnie s jest wzajem- nie jednoznacznie odwzorowana na okrąg jednostkowy na płaszczyźnie s to nie zachodzi zjawisko nakładania się widma, niezależnie od gabarytow filtru. Nie...

Przesunięcie cykliczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Przesunięcie cykliczne Przesunięcie cykliczne o wielokrotność N probek w lewo lub w prawo nie wprowadza do sygnału żadnej zmiany. Przesuwanie sygnału w dziedzinie czasu powoduje zmianę fazy widma sygnału, część amplitudowa widma sygnału pozostaje bez zmian. Jeżeli sy- gnałowi x ( n ) odpowiada w...

Przesuwanie widma sygnału w oparciu o sygnały analityczne

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Przesuwanie widma sygnału w oparciu o sygnały analityczne Na rys. 11.4 przedstawiono alternatywną metodę przesuwania widma sygna- łu. Sygnał x R [ n ] podawany jest na wejście filtru o charakterystyce Sygnał o przesuniętym widmie s R [ n ] to część rzeczywista sygnału wyjściowe- go filtru pomnoż...

Przesuwanie widma sygnału - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Przesuwanie widma sygnału Przesuwanie widma sygnału to operacja znajdującą bardzo szerokie zastoso- wanie w telekomunikacji. Najprościej operacji tej można dokonać korzystając z twierdzenia o modulacji. Widmo sygnału rzeczywistego jest rożne od zera zarowno dla dodatnich jak i ujemnych częstotl...