Politechnika Śląska - strona 140

Modulacja AM - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Modulacja AM Przesyłanie sygnału informacyjnego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem odbywa się poprzez kanał teletransmisyjny (telekomunikacyjny). Kanał ten stanowi jedno z ogolnie wykorzystywanych mediow transmisyjnych np.: prze- wodnik elek...

Modulacja FM - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Modulacja FM Sygnał zmodulowany kątowo można w ogolny sposob przedstawić w postaci rownania: s ( t ) = A c · cos [ φ i ( t )] (6.1) Ma on stałą amplitudę i zmienny w czasie kąt φ i ( t ). Dla modulacji ciągłej kąt ten można wyrazić wzorem: φ ...

Niezmienność odpowiedzi impulsowej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Niezmienność odpowiedzi impulsowej Metoda ta wykorzystuje fakt, że możliwe jest zaprojektowanie filtru cyfrowe- go, ktorego odpowiedź impulsowa, jest sprobkowaną odpowiedzią impulsową filtru anlogowego h d ( n ) = h a ( nT ), gdzie n - num...

Obliczanie splotu liniowego poprzez DFT - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1918

Obliczanie splotu liniowego poprzez DFT W praktyce splotu liniowego używa się min. do implementacji filtrow cy- frowych FIR. Dla filtrow o długiej odpowiedzi impulsowej h ( n ) obliczanie każdej probki wyjściowej y ( n ) bezpośrednio w oparciu o definicję splotu sta- je się czasochłonne. Alterna...

Okienkowanie sygnału czasowego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2961

Okienkowanie sygnału czasowego Ciągłe widmo dyskretnego sygnału sinusoidalnego jest przesuniętym widmem funkcji okna użytej do wycięcia probek dla DFT z nieskończonego sygnału dyskretnego. Jak zostało pokazane samo pobranie probek z sygnału czasowe- go rownoznaczne jest z użyciem okna prostokątn...

Okresowość w dziedzinie czasu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Okresowość w dziedzinie czasu Obliczając DFT można traktować sygnał czasowy jako okresowy, o okresie rownym N probek [1]. Wzor (2.2) pozwalający na odtworzenie probek sy- gnału na podstawie probek widma, można formalnie stosować dla dowolnego całkowitego n . W rezultacie otrzymujemy

Optymalny projekt filtru FIR - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Optymalny projekt filtru FIR Opisane wcześniej metody są łatwe w implementacji, ale zaprojektowane fil- try są dalekie od optymalnych. Celem metody optymalnej jest znalezienie takiej aproksymacji charakterystyki filtru, aby przy najmniejszym rzędzie błąd wyznaczenia wartości 1 w paśmie przepuszcz...

Podstawowe funkcje biblioteczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Podstawowe funkcje biblioteczne. funkcja opis SIZE ( a ) liczba wierszy i kolumn macierzy a SUM( a ) suma elementow w kolumnach ma- cierzy a PROD( a ) iloczyn elementow wektora a lub ele- mentow w kolumnach macierzy a MIN( a, b, . . . ) wartość najmniejszego argumentu MAX( a, b, . . . ) wartość...

Porownanie filtrow FIR i IIR - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Porownanie filtrow FIR i IIR Można przyjąć, że stopień trudności procedury projektowania filtrow FIR i IIR jest podobny [4]. Zaprojektowane układy rożnią się parametrami i licz- bą wykonywanych obliczeń podczas filtrowania sygnału. Wybor konkretnego typu filtru (FIR lub IIR) zależy przede wszyst...

Probkowania w dziedzinie częstotliwości - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Probkowania w dziedzinie częstotliwości + okna czasowe Stosując funkcje okien możliwe jest uzyskanie mniejszych zafalowań charak- terystyki częstotliwościowej i dużego tłumienia. Uzyskanie charakterystyki o dowolnym kształcie jest możliwe, ale wymaga za każdym razem przelicze- nia całki (9.4). W...