Politechnika Śląska - strona 101

Infrastruktura logistyczna- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Infrastruktura logistyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

Do zakładu dostarczono transportem kolejowym materiały o wadze 46 000 kg wagonem krytym czteroosiowym z podłogą metalową. Materiały znajdują się na paletach o wadze 1030 kg brutto każda. Wyładunek odbywa się z wykorzystaniem wózków widłowych z widłami czołowymi. Skalkuluj czas realizacji wyładunku. ...

Infrastruktura logistyczna- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Infrastruktura logistyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Jest trzecią co do długości połączeń w Europie (po niemieckiej i francuskiej) Gęstość infrastruktury powyżej średniej europejskiej Najmniejsza gęstość w woj. podlaskim Średnia odległość do linii kolejowej 15 km. Służą do załadunku i wyładunku towarów z i do wagonów Mają uzasadnienie wówczas, ki...

Logistyka miejska- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

Ekonomika miasta zajmuje się analizą zjawisk i procesów charakterystycznych dla aglomeracji miejskich oraz identyfikuje rządzące nimi prawidłowości natury ekonomicznej Celem ekonomiki miasta jest określenie skutecznych narzędzi miejskiej polityki gospodarczej, a także zarządzania dobrami i zasobami...

Logistyka miejska- wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Zaspokojenie potrzeb rosnącej liczby użytkowników miast wymaga zarówno większych nakładów pracy, jak i zwiększonych dostaw dóbr materialnych, jak i wywozu z miasta odpadków komunalnych. W miastach koncentruje się produkcja przemysłowa, co stwarza zapotrzebowanie na przewozy ładunków (surowców, półwy...

Logistyka miejska- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

Usprawnienie procesu podróżowania i skrócenie czasu podróży Zmniejszenie kosztów indywidualnych i społecznych związanych z kongestią Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego Zwiększenie satysfakcji użytkowników z zaspokojenia ich potrzeb w zakresie mobilności. Zrównoważony rozwój pozwala zach...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 357

W fazie zakupu przedsiębiorstwa produkcyjnego są gromadzone zapasy materiałowe, handlowego zaś – zapasy towarów. Ich wielkość kształtuje się pod przemożnym wpływem procesów zakupu. Analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu. Do wstępnej analizy zakupu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwła...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 1a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

W fazie zakupu przedsiębiorstwa produkcyjnego są gromadzone zapasy materiałowe, handlowego zaś – zapasy towarów. Ich wielkość kształtuje się pod przemożnym wpływem procesów zakupu. Analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu. Do wstępnej analizy zakupu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwła...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Sprawność procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wyraża się wielkością utrzymywanych zapasów, a także ich produktywnością. Procesy zakupu wywierają zasadniczy wpływ na zapasy materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz towarów w przedsiębiorstwie handlowym. Procesy sprzedaży zaś mają w...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 2a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Sprawność procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wyraża się wielkością utrzymywanych zapasów, a także ich produktywnością. Procesy zakupu wywierają zasadniczy wpływ na zapasy materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz towarów w przedsiębiorstwie handlowym. Procesy sprzedaży zaś mają w...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Procesy informacyjne – wszelkie działania dotyczące pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz jej transformacji, prowadzącej do ustalenia potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa ( asortyment materiałów, ilość , wymogi jakościowe, terminy dostawy itp.), a także wszelkie dane o źródłach zakupów. W ba...