Politechnika Śląska - strona 100

Planowanie i sterowanie produkcją- wstęp

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Kształtowanie przepływu rzeczowego w systemie logistycznym przedsiębiorstwa wymaga pełnego zakresu zarządzania, tzn. planowania, organizowania, motywowania i sterowania oraz kontrolowania. Zarządzanie to zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie ludźmi i ...

Planowanie i sterowanie produkcją- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Przedsiębiorstwa współpracujące w łańcuchach i sieciach dostaw dysponują różnymi zasobami, umożliwiają realizację działań. Składają się na nie: zasoby ludzkie – pracownicy z ich wiedzą i doświadczeniem: zarząd – kreując i kontrolując realizację strategii przedsiębiorstwa, kadrę kierowniczą – pl...

Ekologistyka- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2590

Koncepcja zrównoważonego rozwoju- Zrównoważona produkcja Zrównoważona konsumpcja Stworzenie takich systemów ekonomicznych, które uwzględniałyby wartość środowiska przyrodniczego Stworzenie nowych modeli rozwoju dla krajów rozwijających się i tych, które są w okresie transformacji. Właściwy rozwój id...

Logistyka dystrybucji- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Koncepcja logistyki zorientowanej na dystrybucję i gospodarkę przedsiębiorstwa została zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych w USA. Spowodowane to było zmianami w strukturze podaży i popytu na dobra konsumpcyjne i przyczyniło się do przeniesienia i zastosowania idei koncepcji logistycznych z dzied...

Partnerstwo w lostycznym łańcuchu dostaw- prezenacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Logistyka- jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów od ich wytwarzania i nabycia, przez produkcję i dystrybucję, aż do fizycznego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapita...

Transport lotniczy- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Transport lotniczy jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedzina transportu na świecie. Jednakże przez wymagane duże nakłady finsnsowe, oraz potrzebę wysoce wykwalifikowanego personelu jego prężny rozwój może się odbywać tylko w najbogatszych krajach.Od początku lat 80-tych do połowy lat 90-tyc...

Podstawy logistyki- wstęp

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizacji i kontroli sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji, z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyka jest p...

Zastosowanie logistyki w gospodarce odpadami

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Poprodukcyjne powydobywcze, poużytkowe substancje i materiały o konsystencji stałej oraz płynne nie będące ściekami, nieużyteczne w miejscu powstanie i nie przeznaczone do zagospodarowania w określonym miejscu i czasie oraz wyroby zdyskwalifikowane i poużytkowe. Gospodarka odpadami jest to zespół k...

Grafika inżynierska- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1547

Rzut płaszczyzny równoległej do krawędzi rzutni. Rzut płaszczyzny równoległej do rzuni poziomej. Rzut płaszczyzny równoległej do rzuni pionowej. Dowolny rzut płaszczyzny. Dwa odcinki przecinające się dwa rzuty prostokątne. Dwa odcinki przecinające się rozwinięcie rzutów. Dwa odcinki przecinające się...

Grafika inżynierska- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Graniastosłup pochylony 2 siatka gwiaździsta. Graniastosłup pochylony 2 ścianki boczne graniastosłupa. Graniastosłup pochylony 2 widok ścianki 3. Graniastosłup pochylony 2 wyznaczenie krawędzi boku 3. Graniastosłup pochylony 2 dwie ścianki graniastosłupa. Graniastosłup pochylony 2 widok ścianki 2....