Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 42

Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1582

  1 Ćwiczenie 46  Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Światło jako fala elektromagnetyczna.  2.  Interferencja fal świetlnych.  3.  Zjawisko dyfrakcji fal.  II. Wprowadzenie   

Marketing definicje

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Marketing to proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i us ł w celu ug doprowadzenia do wymiany satysfakcjonuj ą jednostki i organizacje. Interpretuj ą to sformu ł cej c owanie mo ż emy stworzy ć definicj ę marketingu,” Mark- to dostarczenie ...

Ekologia - Bożydar Ziółkowski - materiał 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Podstawowe pojęcia z dziedziny ekologii, ochrony środowiska Ochrona środowiska (sozologia) to dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, np. ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin itp. Mówiąc o ochronie środowiska rozumie się przez to...

Wyznaczanie języków generowanych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

1. Wyznaczyd język generowany przez podaną gramatykę     - reguły (te znaczki po prawej od strzałki) podpisad od 1 do ileśtam zaczynając od pierwszej.  - zaczynamy od symbolu początkowego np. S    S --     I podpisujemy nad strzałką z której reguł/reguły korzystamy po prostu podstawiając. 

Zestaw 12 zadan - kolokwium chemia (stężenia)

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Sabina Denkowska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ZESTAW ZADAŃ DLA I roku TCh 1. Ułamek molowy kwasu octowego CH3COOH w wodzie wynosi 0,3. Obliczyć skład procentowy tego roztworu. 2. Obliczyć w ułamkach molowych stężenie kwasu i wody w 10% wodnym roztworze kwasu octowego CH3COOH. 3. Przy określaniu stężenia toksycznych metali w środowisku stos...

Porównanie dynamiki i kinematyki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Katarzyna Jasiukiewicz
 • Inzynieria nanomateriałowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Wykład 5 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr I  Rok 2011/2012 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład ...

Wyrażanie wartości - zadania.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS FUNKCJE WIELU  ZMIENNYCH    Lekcja 3  Przybliżone wartości wyrażeń    Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  1)  b  2)  b  3)  d  4)  b  5)  a  6)  a  7)  d  8)  c    ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  1)  1, 06   2)  1567 720...

Ekstrema funkcji uwiklanej - wzory

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

www.etrapez.pl EKSTREMA FUNKCJI UWIKŁANEJ (SCHEMAT  POSTĘPOWANIA) 1° Rozwiązujemy układ równao: ( , ) 0 ( , ) 0 F x y F x y x          … Znajdujemy punkty, w  których funkcja może mied ekstrema  1 2 3 , , ... n P P P P 2° Obliczamy drugą  pochodną y” w punktach,  w których funkcja może  mi...

Najmniejsza i najwieksza wartość funkcji - wzory

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

www.etrapez.pl  NAJMNIEJSZA / NAJWIĘKSZA WARTOŚD FUNKCJI  SCHEMAT POSTĘPOWANIA      , z f x y  OBSZAR D  1. RYSUJEMY OBSZAR D  2. ZNAJDUJEMY PUNKTY STACJONARNE WEWNĄTRZ OBSZARU D      I LICZYMY WARTOŚCI W NICH I PODKREŚLAMY JE.  3. WYZNACZAMY NAJMNIESZE I NAJWIĘKSZE WARTOŚCI FUNKCJI NA        BR...