Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 37

Schemat rozwiazywania całek wymiernych

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2268

Schemat rozwiązywania całek wymiernych ( ) ( ) L M W x dx W x  eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyoski www.etrapez.pl L M  Dzielimy licznik przez mianownik L M  Czy mianownik można rozłożyd na czynniki? Czy licznik jest stałą, czy wielomianem 1-go stopnia? ( . 0) np    Nie ( ....

Schemat rozwiązywania całek - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1540

Schemat rozwiązywania całek wymiernych ( ) ( ) L M W x dx W x  eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyoski www.etrapez.pl L M  Dzielimy licznik przez mianownik L M  Czy mianownik można rozłożyd na czynniki? Czy licznik jest stałą, czy wielomianem 1-go stopnia? ( . 0) np    Nie ( ....

Schemat wyznaczania asymptoty - 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2135

Schemat wyznaczania asymptot funkcji:      1)  Dziedzina funkcji (zapisujemy przedziałami)  2)  Granice na kraocach przedziałów dziedziny (ale nie w       )  3)  Określenie asymptot pionowych (odpowiedzi)    Warunek na istnienie asymptoty pionow...

Tabelka podstawowych wyznaczeń

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2240

  eTrapez Usługi Edukacyjne E-learning Krystian Karczyński  www.etrapez.pl  Tel. 603 088 274      Tabelka podstawowych wartości funkcji trygonometrycznych      0    30    45    60    90      0  6    4    3    2     sin ...

Trudniejsze całki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 4  Całkowanie przez podstawienie i części  (trudniejsze całki)    ZADANIE DOMOWE  ...

Trygonometria - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2135

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 7  Całki trygonometryczne    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  1 2 cos 4 sin x xdx    Z którego wzoru należy skorzystad...

Wklęsłość, wypukłość - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2394

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 8  WKLĘSŁOŚD, WYPUKŁOŚD I PUNKTY  PRZEGIĘCIA FUNKCJI    ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz pop...

Wprowadzenie do całek - zadanie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 1  Wprowadzenie do całek.  Całki bezpośrednie i elementarne.    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1   Która z poniższych fu...

Wprowadzenie do granic ciagów

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 1  Wprowadzenie do granic ciągów.  Wyciąganie przed nawias największej potęgi.    Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  a  2)  c  3)  a  4)  b  5)  b  6)  b  7)  a  8)  a  9)  c  10) a    O...