Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 30

Sprawdzanie analizy Farada'ya - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

  1 Ćwiczenie 23  Sprawdzanie praw elektrolizy Faraday'a  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Przepływ prądu przez elektrolity.  2.  Pierwsze i drugie prawo Faraday'a.  II. Wprowadzenie   W  ćwiczeniu stosowanym elektrolitem jest wodny roztwór  4 CuSO . Po  zdysocjowaniu tworzą się jon...

Wyznaczanie energii aktywacji połprzewodnikowych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

  1 Ćwiczenie 20  Wyznaczanie energii aktywacji przewodnictwa materiałów  półprzewodnikowych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Pojęcie koncentracji i ruchliwości nośników ładunku.  2.  Klasyczny model przewodnictwa - gęstoś...

Wyznaczanie indukcyjności cewki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2870

  1 Ćwiczenie 27  Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie  prądu zmiennego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Prąd sinusoidalnie zmienny, wielkości charakterystyczne - wartość  średnia,  skuteczna i...

Wyznaczanie oporności wewnetrznej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

  1 Ćwiczenie 26  Wyznaczanie oporności wewnętrznej i czułości galwanometru  zwierciadłowego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik, przez który płynie prąd  elektryczny.  2.  Definicja...

Wyznaczanie temperaturowego współczynnika - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

  1 Ćwiczenie 31  Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Model pasmowy ciała stałego - mechanizm przewodnictwa elektrycznego metali  półprzewodników.  2.  Wpływ temperatury na oporność elektryczną.  II. Wprowadzenie  Zgodnie ze statys...

Wyznaczanie zaleznosci przenikalności elektrycznej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

  1 Ćwiczenie 30  Wyznaczanie zależności przenikalności elektrycznej od temperatury dla  kryształów ferroelektrycznych  I . Zagadnienia do samodzielnego opracowania   1.  Dielektryki liniowe i nieliniowe.  2.  Rodzaje polaryzacji.  3.  Zależności między wielkościami elektrycznymi opisującymi pole e...

Zdejmowanie charakterystyki tranzystora - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fizyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1365

  1 Ćwiczenie 28  Zdejmowanie charakterystyk tranzystora  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Rodzaje półprzewodników i ich własności.  2.  Model pasmowy półprzewodników.  3.  Przewodnictwo samoistne i domieszkowe półprzewodników  4.  Działanie złącza  p-

Systemy liczbowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

  37 4 ∗10 4 ∗1 4 ∗10 SYSTEMY  LICZBOWE      SYSTEMY POZYCYJNE:  –  dziesiętny (arabski):  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  –  rzymski:      I, II , III, V, C, M    System pozycyjno–wagowy:   na przykład liczba 444         4 4 4        Wagi systemu dziesiętnego: 1, 10, 100, 1000,     0 0 1 1 2 n 2 n 1...

Instrukcje sterujące - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Materiały dodatkowe – Wprowadzenie do języka C - instrukcje sterujące w języku C      1   Wprowadzenie do języka C    Instrukcje sterujące       W dalszej części w opisie składni będziemy używać skrótów takich jak  wyr  (wyrażenie) or...

Operacje na liczbach binarnych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE OPERACJE ARYTMETYCZNE NA PODSTAWOWE OPERACJE ARYTMETYCZNE    LICZBACH BINARNYCH LICZBACH BINARNY Dodawanie liczb binarnych - ćwiczenia. Dodawanie liczb binarnych - ćwiczenia Główne zasady przy dodawaniu liczb binarnych: Głó...