Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 28

Elektromechanika - przedmioty na zaliczenie - wykaz

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektromechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

  Przedmioty wybrane w roku akademickim 2010/2011 na studiach  stacjonarnych I stopnia, w ramach uruchomionych specjalności:  Jedn. Przedmiot  Kierunek/  specjalność  Realizowany  w r. ak.  Sem.  EA Projektowanie  mikroprocesorowych  układów sterowania  EE/E-DI  2011/12  6  EA  Projektowanie w Auto...

Elektronika - lista test

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

127665  3.0  127667  3.5  127668  3.5  127669  3.5  127670  3.0  127671  3.0  127672  2.0  127673  2.0  127674  3.0  127675  3.5  127676  2.0  131486  0  127677  2.0  127678  4.0  127679  2.0  127680  3.0  127681  0  127682  2.0  131487  2.0  127683  3.0  127684  3.0  127685  3.0  127686  2.0  1276...

Elektrotechnika - kurs - Odpowiedzi do zadań

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS FUNKCJE WIELU  ZMIENNYCH    Lekcja 1  Pochodne cząstkowe    Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  c  2)  a  3)  a  4)  c  5)  d  6)  c  7)  a  8)  c  9)  b  10) a    ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  Zad. 1  1)  2 2 3 z ...

Podziały cząstkowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 1  Pochodne cząstkowe      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Py...

Dziedziny funkcji - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 5  Dziedzina funkcji      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Co to jest dziedzina funkcji?  a)  Zbiór wartości, któr...

Ekstremy warunkowe - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 8  Ekstrema warunkowe (mnożnik Lagrange’a)      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest pra...

Funkcje uwikłane - odpowiedzi do zadań

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1876

Pytanie 5 sin 1 y x   Jak można wyznaczyć pochodną z funkcji y w powyższym wyrażeniu? a) Obliczając pochodną z 1 x  b) Dzieląc obie strony przez sinc) Jest to niemożliwe d) Przenosząc x i 1 na lewą stronę równania i obliczając pochodną z funkcji uwikłanej Pytanie 6 Pochodną dr...

Największe i namniejsze wartości funkcji - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 7  Największe i najmniejsze wartości funkcji  (ekstrema globalne)      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowied...

Pochodne funkcji zlożonych - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1414

Pytanie 3 dy dx Co oznacza powyższy zapis? a) Pochodną z funkcji y jednej zmiennej liczoną po x b) Pochodną cząstkową z funkcji dwóch zmiennych y liczoną po x c) Pochodną cząstkową funkcji liczoną po y d) Pochodną cząstkową z funkcji y niewiadomej ilości zmiennych liczoną po xwww.etrap...

Pochodne funkcji złożonych - odpowiedzi do zadań

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektrotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS FUNKCJE WIELU  ZMIENNYCH    Lekcja 4  Pochodne funkcji złożonych    Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  1)  d  2)  b  3)  a  4)  a  5)  d  6)  a  7)  c  8)  a  9)  b  10) a    ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  Zad.1  1)  5...