Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 27

Projekty Gmach PKO w Krakowie - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Architektura
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

  Gmach PKO w Krakowie    Wojciech Stańko     IAS 3/4      Politechnika Lubelska  Wydział Budownictwa i Architektury  Kierunek: Architektura i Urbanistyka    Prowadzący:  Dr inż. arch. Halina Landecka      Spis treści  1. Adolf Szyszko-Bohusz  2. Mo...

Projekt - Salomon de Brosse - IAS 2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Architektura
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Salomon de Brosse Salomon de Brosse   (ur.   1571 , zm.   1626 ) - francuski architekt. Jeden z ważniejszych architektów początku XVII wieku we Francji. Jego twórczość stanowi wstęp do francuskiej architektury barokowej. Projektowane przez niego budowle nawiązują jeszcze do form renesansowych; w c...

Projekt - Igrzyska Olimpijskie i stadion w Olimpii

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Architektura
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Igrzyska Olimpijskie i stadion w Olimpii Wojciech Stańko IAS 1/4 Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Kierunek: Architektura i Urbanistyka Prowadzący: Dr inż. arch. Halina Landecka Igrzyska Olimpijskie Igrzyska Olimpijskie , panhelleńskie igrzyska   na cześć boga   Zeusa ,...

Projekt - Haghia Sophia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Architektura
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Wojciech Stańko Hagia Sophia Najwspanialszy z kościołów Justyniania, Hagia Sophia (Kościół Mądrości Bożej) w Konstantynopolu, pod względem architektonicznym nieco odbiega od tradycyjnej bazyliki. Zastąpił on kościół ufundowany przez Konstancjusza II, który spłonął doszczętnie podczas powstania NIk...

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

PROBLEMY  DEMOGRAFICZNE       Liczebność  populacji  w  skali  globu  rośnie  w  postępie  geometrycznym.  Osiągnięcie  pierwszego miliarda zajęło ludzkości kilka tysięcy lat. Natomiast kolejne miliardy przybywają  w coraz krótszym cz...

Podstawy teoretyczne, metodyczne i praktyczne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

1. PODSTAWY TEORETYCZNE, METODYCZNE I PRAKTYCZNE ORAZ ZNACZENIE ANALIZ GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1.1. Istota analizy i jej rola w procesie zarządzania i podejmowaniu decyzji Działalność każdej firmy wymaga okresowej analizy, czyli rozłożenia całości procesu działań na częś...

Charakterystyka emitentów kart płatniczych na świecie - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Charakterystyka emitentów kart płatniczych i stosunków zachodzących między uczestnikami obrotu bezgotówkowego 2.1. Charakterystyka głównych systemów kart płatniczych na świecie. Na świecie istnieje wiele organizacji zajmujących się emisją kart płatniczych. W niniejszej pracy zostaną scharakteryzowa...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 917

WYKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się ja...

Charakterystyka przestępstw komputerowych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Charakterystyka przestępstw komputerowych i próby ich wyjaśniania Fakt, iż przestępstwa dokonywane z udziałem kart płatniczych zaliczyć można do kategorii przestępstw komputerowych wynika z tego, iż zarówno pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor...

Cele fizyki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Katarzyna Jasiukiewicz
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1113

Wykład 1 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr zimowy, rok 2011/2012 Wykład 1 Wykład [1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. Podstawy fizyki. [2] M. Massalska, J. Massalski. Fizyka dla inŜynierów. [3] A.A. Dietłaf, B. M. Jaworski. Fizyka. Poradnik encyklopedyczny [4] B...