Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 21

Klasyfikacja kart - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Klasyfikacja kart płatniczych Zaprezentowana w niniejszym podrozdziale typologia kart płatniczych na podstawie różnych kryteriów jest niezbędna dla przejrzystości metodologicznej i spójności terminologicznej dalszej części pracy. Podział ze względu na liczbę podmiotów zaangażowanych w proces zapła...

Ranking kart płatniczych dziennika - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Ranking kart płatniczych dziennika „Rzeczpospolita” 17 lipca 2003 dziennik "Rzeczpospolita" w dodatku "Moje Pieniądze" zamieścił "Ranking kart płatniczych" opracowany przez Pawła Blajera. Kapitułę rankingu stworzyli: Wojciech Frabiński, Sebastian Malarz, Karol Żwiruk. ...

Karty płatnicze w obsłudze detalicznej banku - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

KARTY PŁATNICZE W OBSŁUDZE DETALICZNEJ BANKU PEKAO S.A. Charakterystyka banku Pekao S.A. Siedemdziesiąt pięć lat to nie wiek. Są banki starsze. Są większe. Natomiast żaden polski bank nie pokonał tylu przeciwności, nie ma historii równie dramatycznej.

Nadużycia w elektronicznym obrocie bankowym - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Nadużycia w elektronicznym obrocie bankowym Wraz z rozwojem rynku kart płatniczych i upowszechnieniem plastikowego pieniądza pojawiły się także związane z nim patologie. Jedną z takich patologii jest przestępczość związana z kartami płatniczymi. Karty nadają się świetnie jako obiekt działań przestę...

Rozliczenia transakcji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Rozliczenia transakcji 3.2.1. Rozliczenia w systemie EFTPOS Skrót EFTPOS oznacza elektroniczny transfer funduszy (płatności) w punkcie sprzedaży. Jest to nazwa zwyczajowa, wprowadzona przez bankowców, która utrwaliła się w fachowych

Klienci korporacyjni - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Klienci korporacyjni Bank Pekao S.A. posiada w swej ofercie rachunek bieżący w złotych i walutach wymienialnych dla: podmiotów krajowych tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych organizacji społecznych, polity...

Badania statystyczne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU Opinia studentów Politechniki Rzeszowskiej na temat MPK w Rzeszowie. KONSULTOWAŁA : mgr Celina Sołek WYKONALI: SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE MENEDŻERSKIE………………………………..3 2. WPROWADZENIE 2.1. Sformułowanie problemu badawczego………………………4 2.2. ...

Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

. Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ 1.3.1. Problemy z wdrażaniem SZJ w administracji samorządowej W trakcie wdrażania zwykle pojawiają się pewne problemy wynikające ze specyfiki urzędów. Dotyczą one głównie poniżej wy...

Model sprzężeniowy procesu innowacyjnego - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2233

M odel sprzężeniowy procesu innowacyjnego Źródło: R. Rothwell, W. Zegveld, Reindustrialization and Technotogy, [za:] R. Romanowski, Innowacje jako determinanty działań strategicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 66. Interaktywne modele innowacji decydujące zna...

Struktura i zmiany - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Aktywa, ich struktura i zmiany w tys. zł (w cenach bieżących) (porównanie roku 1998 i 1999) Wyszczególnienie Stan na 31.12.1998 Stan na 31.12.1999 Odchylenia w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % AKTYWA A. Majątek trwały 7440,1 52,2 6691,9 48,7 -748,2 -10,1 I. Wartości niematerialne i prawne 15...