Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 16

Projektowanie zakładowych połączeń śrubowych - wykład.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Budownictwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1960

Proiektowanie zak|adkowych pol4czefi śrubowych wedlug PN-Ell 1993-1-1 i Pll-EN 1993-1'8 Projektowanie zakladkowych połączeń śrubowych wed|ug normy PN-90/B-03200 [2] oraz normy PN-EN 1993-1-8 [3] opiera się na podobnych założeniachi m...

Agencje ratingowe - prezentacja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jarosław Plichta
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Agencja ratingowa to instytucja zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze. Rating to proces oceny...

Bezrobocie na świecie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Imigranci w Irlandii- Imigranci w Irlandii, w tym zwłaszcza z nowych państw UE, bardziej odczuwają skutki wzrostu bezrobocia niż pracownicy miejscowi - donosi "Irish Independent&qu...

Badania marketingowe przezentacja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Na pytanie o markę posiadanego telefonu najwięcej ankietowanych, bo 40 % (20 os.) wybrało Nokie. Na drugim miejscu uplasował się Sony Ericsson z 18% (9os.), a kolejną najczęściej zaznaczaną odpowiedzią był Samsung, którego wybrało 16% (8os.) . 10%...

Badania marketingowe prezentacja - konkurencja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Badania marketingowe to działalność polegająca na zdobywaniu danych o rynku i o konkurencji. Funkcją badań marketingowych jest dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji. Badania marketingo...

Metal System- projekt stworzenia nowej grupy kapitałowej

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

METAL SYSTEM Sp. z o.o. Anczakowski Radosław Frydrych Maciej Rzeszów, 3 listopada 2010 Nazwa firmy:  Metal SYSTEM Spółka z o.o. Sposób reprezentacji:   Do występowania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 10.000,00 pln a powyżej tej kwoty za zgodą...

Nauka o organizacji- wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: rzeczowe- w tym ujęciu organizacja jest rzeczowa. Składnikami organizacji są: człowiek- w tym ujęciu traktowany jako zasób, rzecz; jest to byt secyficzny. Narzędzia- to źródło pracy wykorzystywane w organizacji dzięki którym człowiek przetwarza na...

Nauka o organizacji- wykład - Efekt synergii

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: efekt synergii - synergia to zjawisko od kiedy istnieje człowiek. Jednak naukowe rozważania na ten temat pojawiły się w połowie XX w. Synergia jako zjawisko jest przedmiotem rozważań wielu nauk: socjologia, psychologia, S, cyfermetyki. Syneria to...

Elastyczność organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi- prezentacja ...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WSPÓŁCZESNEGO, GLOBALNEGO RYNKU PRACY: Zmniejszenie roli związków zawodowych i indywidualizacja relacji między firmą a pracownikiem, Wzrost znaczenia umiejętności i kapitału ludzkiego = potrzeba ciągłej edukacji o wysokie...

Badania marketingowe - Rewolucja przemysłowa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Przedmarketingowe koncepcje kierowania firmą: produkcyjna- Związana jest z rewolucją przemysłową, przedsiębiorstwo koncentruje się na masowej produkcji, minimalizacji kosztów produkcji i dystrybucji. Ustalenie przystępnych cen produktów, poszerzen...