Politechnika Gdańska - strona 93

Toksyczność metali

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Kadm. Źródła. -  nawozy fosforowe, - odpady komunalne, - transport rzeczny i opad pyłów atmosferycznych (wody), - przemysł metalurgiczny. Właściwości ogólne i biochemiczne. Podatność do tworzenia połączeń z siarką.  Gł w postaci dwuwart...

Wskaźniki biologiczne wykorzystywane do oceny jakości wód

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Wskaźniki biologiczne wykorzystywane do oceny jakości wód płynących zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku. Fitoplankton   tworzą   mikroskopijne   organizmy   roślinne,   głównie   glony   niższe  (orga...

Współdziałanie substancji - synergizm i antagonizm

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3724

SYNERGIZM  -współdziałanie kilku czynników, przy czym efekt ich wspólnego działania jest  większy niż suma efektów działania pojedynczych czynników. Np. jednoczesne działanie na  organizm mieszaniny ścieków przemysłowych i komunalnych wywołuje...

Laboratorium, Kationy IIb

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1085

Roztwór:  AsO 4 3- (As5+), AsO 3 3- (As3+),  Sb5+, Sb3+, Sn4+ , Sn2+ Roztwór:  AsO 4 3- (As5+), AsO 3 3- (As3+) Sb5+, Sb3+, Sn4+ , Sn2+ Osad: As 2S3, Sb2S5, Sb2S3, SnS, SnS2 Roztwór:  H 3AsO4 Roztwór:  Sb3+, SnCl 6 2-, nadmiar HCl i H 2S Roztwór:  Sb3+, SnCl 6 2-, nadmiar HCl i H 2 Osad: As 2S3 +...

Egzamin pierwszy termin 2003/2004

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004 Termin pierwszy 1. Próbka zawiera NaOH, Na2CO3 i substancję obojętną. Na zmiareczkowanie próbki o  masie 1,2000 g wobec oranżu metylowego zużyto 42,20 ml 0,5000 M kwasu solnego.  Na zmiareczkowanie wobec 

Egzamin pierwszy termin2 2003/2004

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004 Termin pierwszy 1. Nie korzystając z gotowych wzorów oblicz pH następujących roztworów: A. 0,2 mol/l wodny roztwór zasady organicznej o Kb = 2,5·10-4 B. 10 ml roztworu A zmieszano z 18 ml 0,1 mol/l kwasu solnego C. 10 ml roztworu A zmiesz...

Egzamin- termin zerowy 2004

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Egzamin Chemia analityczna –termin zerowy 2004 1. Nie   korzystając   z   gotowych   wzorów   oblicz   pH   w   punkcie   równoważnikowym  podczas   miareczkowania   100   ml ...

Egzamin zagadnienia - kompleksometria

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

Chemia analityczna Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi . Notatka składa się z 1 strony. KOMPLEKSOMETRIA 1. Od czego zależy wielkość skoku miareczkowania w kompleksometrii i jak się oblicza  pM przed osiągnięciem punkt...

Egzamin zagadnienia - redoksymetria

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

REDOKSYMETRIA 1. Omów jodometryczną metodę oznaczania utleniaczy: sposób postępowania, titrant,  substancje podstawowe, wskaźnik, ograniczenia. 2. Zastosowanie bromianometrii w analizie ilościowej. 3. Opisz krótko zasadę oznaczanie chloranów. Napisz reakcję, wyprowadź wzór na obliczenie  masy chl...

Egzamin zerowy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2359

EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2006/2007 Termin zerowy 1.  Nie korzystając z gotowych wzorów oblicz pH w punkcie równoważnikowym oraz skok  pH w pobliżu punktu równoważnikowego (PR  +  0,1%) podczas miareczkowania ...