Politechnika Gdańska - strona 92

Błędy w analizie chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2737

A.   Błędy w analizie chemicznej błędy przypadkowe   -niewielkie, przyczyna ich występ. nie jest dokładnie znana. Powodowane są zakłóceniami,ktore  w czasie procesu analitycznego oddziałują na sygnały. Błędy systematyczne - stałe,powo...

Bioczujniki - rodzaje i zastosowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Bioczujniki- czesc urzadzenia pomiarowego składającego się z czesci biologicznej i  aparaturowej przetwarzającej sygnal odebrany przez czesc biologiczna. Istota dzialania  bioczujnika jest reakcja enzymatyczna, ktorej jeden z produktow oznaczany jest za pomoca  elektrody jonoselektywnej Rodzaje b...

Definicja dopuszczalnej dawki dziennego pobrania

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2002

Definicja dopuszczalnej dawki dziennego pobrania, ustalanie limitów.   Dawka nie wpływa negatywnie także na zdolność rozrodczą, na rozwój płodu, na wzrost i rozwój organizmu oraz nie  powoduje zaburzeń wszystkich innych procesów życiowych. LD50 - 

Matryca - proces ekstrakcji

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

MATRYCA Podczas procesu ekstrakcji następuje przeniesienie analitow z probki (matrycy pierwotnej) do matrycy  odbierającej (tzw. wtornej), ktora ma zazwyczaj prosty, ściśle zdefiniowany skład chemiczny. Przeniesienie analitów do matrycy o znac...

Metale ciężkie w elementach środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Kadm -rozproszony w skałach, srednia zawartosc 0,03-0,22ppm, większe koncentracje w  zasadpwych skalach magmowych i łupkach. Duża podatnosc do tworzenia połaczeń z S,bardziej  mobilny niz cynk. Głównie wystepuje w postaci dwuwartosciowej i tworzy rozne jony  kompleksowe (CdOH,CdCl-) i chelaty org...

Metody sprawdzania wiarygodnosci wyników

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

  Metody sprawdzania wiarygodności wyników, kontrola jakości wyników analitycznych  Wzorce-pierwotne - dostępne w stanie czystym,łatwe do suszenia,do przechowywania bez zmian  chem; nie ulegają rozpuszcz. w środow; miareczkow.kwas-zasada wzo...

Najwazniejsze katastrofy ekologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2023

najważniejsze katastrofy ekologiczne  1976 - Soveso (Włochy) - emisja chmury dioksyn 1977 - Wieża wiertnicza „Ekofisk” na Morzu Norweskim - 12 tys. ton ropy 1978 - Tankowiec „Amoco Cadiz” u wybrzeży Francji - 220 tys. ton ropy 197...

Chemia środowiskowa - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

średnia arytmetyczna - w procesie oznaczeń analitycznych z reguły pomiary powtarzamy wielokrotnie,wychodzac z  założenia ze jeden wynik to żaden wynik. Zatem seria powtarzanych pomiarów daje wartość pojedynczych wynikow.  x(z kreska)=x1+x2+x3...xn/n Mediana - porządkowany rosnąco ciąg n danych li...

Systemy zapewnienia i kontroli jakosci pracy laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

systemy zapewnienia jakości pracy laboratorium  zbiór procedur, których wprowadzanie ma zagwarantować, że  działania laboratorium analitycznego spełnia warunki stawiane przez zleceniodawców. System jakości jest więc  strukturą organizacyjną, zapewniającą możliwość zarządzania jakością. Istotną ro...

Techniki wydzielania analitów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

TECHNIKI WYDZIELANIA ANALITÓW: analit – to co oznaczamy matryca – to co towarzyszy probce (tego nie oznaczamy) 1) PROBKI ŚRODOWISKOWE (gleba, woda wodociągowa, powierzchniowa, ścieki, gazy: odlotowe, spalinowe, atmosfera). Najczęściej do tego celu stosuje się ekstrakcję: · korzyści: - przeniesien...