Politechnika Gdańska - strona 91

Systematyka - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Nazwy   gatunkowe   (np.:   Musca   domestica )   są   nazwami   dwuczłonowymi,   utworzonymi   z  nazwy rodzajowej ( Musca ; pisane z wielkiej litery) i epitetu gatunkowego ( domestica : pisane  małą literą). Nazw gatunkowych nie pisze się literami drukowanymi. Kategorie taksonomiczne stosowane ...

Szkarłupnie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1498

typ SZKARŁUPNIE  Echinodermata • - Deuterostomia Wtórouste  których w rozwoju embrionalnym  z pragęby powstaje otwór  odbytowy.  • organizmy wyłącznie morskie, mało  aktywne, czasem osiadłe. Brak  zdolności od osmoregulacji więc  występują w wodach o pełnym  zasoleniu • symetria promienista zjawi...

Test z mięczaków - biologia

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358

MIĘCZAKI TEST I slimakiem skrzelodysznym jest:zyworodka  2 produktem wydalania slimakow plucodysznych jest glownie: kwas moczowy  3 Cialka wapienne zwane "strzalkami milosnymi" biorace udzial w kacie kopulacji wystepuja  u:slimaka win...

Tkanki zwierzęce i szkarłupnie - test

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

TKANKI ZWIERZECE I SZKARŁUPNIE TEST I 1.Tkanka mięśniowa szkieletowa posiada: wlokna wielojadrowe, bez rozgalezien,  jadra ulozone peryferycznie  2.Dwutlenek wegla we krwi transportowany jest głownie przez: w osoczu jako jony  wodoroweglanowe  3.Mechanizm skurczu miesni tlumaczy teoria: ślizgowa ...

Ćwiczenia - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
 • Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

prof. dr hab. Tadeusz Borutka. Notatka składa się z 1 strony. Światowa Strategia Ochrony Przyrody  Program World Conservation Strategy opracowany przez  Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i jej zasobów(IUCN) i Program Środowiskowy Narodów  Zjednoczonych (UNEP) w 1980 zaw wytyczne polityki świat...

Wykład - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
 • Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

prof. dr hab. Tadeusz Borutka. Notatka składa się z 2 stron. Klub Rzymski- międzynar org think thank zał w 1968, zrzesza naukowców, polit, biznesmenów, badanie i publikacja globalnych  problemów śwatw, w tym zagrożenia środ. Pierwszy raport...

Skracalność właściwa roztworu cukru - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maciej Bojanowski
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2310

II OPRACOWANIE WYNIKÓW • Zestawienie wyników pomiarów: Stężenie  [  g  / cm 3 ] 0,05 0,10 0,15 0,2 0,3 − 0 [ °] 3,2 9 15,4 33,5 46,5  0 = 0,4°       l= 20cm • Metodą regresji liniowej wyliczam skręcalność właściwą: c= stężenie 

Pojęcia na egzamin z hydrologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

allochtoniczne(tranzytowe) -zasialaneWgórnym biegu,płyna przez suche obsz Apotamiczny -wgłębny  odpływ podziemny Areiczny- pozbawiony sieci rzecznej  Autochtoniczne- jedna strefa klimatyczna, zasilane  w całym biegu;  bagna ombrogeniczne -tylko opady,str wododziałowe,góry;B. soligeniczne -dopływ ...

Hydrologia - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

Hydrologia -Nauka zajmująca się badaniem wód na powierzchni i w skorupie ziemskiej, ich  występowaniem i rozmieszczeniem w czasie i przestrzeni, ich właściwościami biologicznymi  chemicznymi i fizycznymi oraz ich współdziałaniem z otaczającym środowiskiem, włączając  związek ze światem ożywionym....

Wejściówka - kationy 1 i 2

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Jerzy Borysowicz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344

1. Jakie kationy I grupy są nieobecne, w roztworze bez osadu i nadmiarze odczynnika  zasadowego? 2. Dlaczego Pb2+ jest wykrywany w I i II grupie? 3. Jak rozcienczony, goracy kwas HNO3 wplywa na siarczki II grupy? 4. Dlaczego kationy II grupy wykrywamy w srodowisku kwasnym, a nie obojetnym? Ad.1  ...