Politechnika Gdańska - strona 85

Skały osadowe w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe  stanowią 5% wagowych skorupy ziemskiej  (do głębokości 16 km). Pozostałe 95% przypada na skały magmowe i metamorficzne. Skały osadowe  pokrywają 75% powierzchni Ziemi  – dzięki temu wydają się powszechniejsze niż ...

Stan termiczny Ziemi

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3115

STAN TERMICZNY ZIEMI Ziemia ma  zewn e trzne i wewn e trzne  z ródło ciepła .  ciepło zewn e trzne : promienie słoneczne. Zródłem  energii promieniowanej przez Słonce sa reakcje termojadrowe przemiany wodoru w hel, zachodzace w  jego wnetrzu. Ciepło słoneczne przenika w głab skorupy ziemskiej bardz...

Trzęsienia Ziemii w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

TRZĘSIENIA ZIEMI Trzęsienie ziemi  – naturalny krótkotrwały wstrząs ośrodka skalnego pochodzący z głębi Ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych po powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu. Trzęsienia mają swoje źródło we wnętrzu Ziemi. Źródło to nazywamy  ogniskiem . Jeżeli znajduje się ono na ...

Wietrzenie w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

WIETRZENIE Wietrzenie jest to  rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał pod wpływem czynników egzogenicznych (np. insolacji, wody, powietrza, swiata organicznego). W zale_nosci od czynników bioracych udział w procesie, wyró_niamy: Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) –  nastepuje  rozpad  skał, któ...

Wulkanizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

WULKANIZM Magma przemieszczajaca sie ku górze w skorupie ziemskiej może wydostawac sie na powierzchnie. Przyczyna ascenzji magmy jest uwalnianie sie z niej pary wodnej i gazów rozpuszczonych i utworzenie mieszaniny z magma. Przy zachwianiu różnicy miedzy ciśnieniem a temperatura dochodzi do wypływu...

Próba statyczna ściskania metali

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1386

MECHANIKA BUDOWLI LABORATORIUM                                                                       ĆWICZENIE   nr 2 TEMAT: PRÓBA STATYCZNA ŚCISKANIA METALI  SPRAWOZDANIE 1.1:CEL ĆWICZENIA     Próba statyczna ściskania ma podobnie jak w ćwiczeniu 1 za zadanie  wykazać i potwierdzić  cechy normowe ...

Systemy informacji przestrzennej - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Jakub Janowski
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

1. Oblicz, jaka wielkość odpowiada jednemu pikselowi w terenie, gdy mapę w skali 1:1000  zeskanujemy z rozdzielczością 500 dpi.  2. Oblicz, z jaką rozdzielczością powinniśmy zeskanować mapę w skali 1:10 000, aby na mapie  możliwe było wskazanie obiektów nie mniejszych niż 10x10 m. Przyjmij, że skut...

Znaki umowne wg K-1

 • Politechnika Gdańska
 • Jakub Janowski
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy  przedstawienia  graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 O sn ow a Punkt osnowy podstawowej  poziomej AF 1234 PT 247 bok trójkąta linia tekst podkreślony 4,0 0,18...

Operat techniczny - geodezja

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
 • Geodezja
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4816

Mapa sytuacyjno – wysokościowa OPERAT TECHNICZNY 1) Sprawozdanie techniczne. a) Cel i zakres ćwiczenia. b) Sprzęt pomiarowy. c) Przebieg ćwiczenia. Ad.a Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem pomiarowym i sposobem  jego obsługi w trakcie wykonywania pomiarów w terenie. Zak...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
 • Geodezja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624

1. POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE 1.1 Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sprzętu pomiarowego i nauka posługiwania  się   nim   podczas   pomiarów   terenowych   oraz   sporządzenie   mapy   sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500 Zakres ćwiczenia obejmuje: – pomiary sytuacyjne – ...