Politechnika Gdańska - strona 84

Chemia analityczna pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

1)ze w wzgledu na tym reakcji zachodzacej podczas miareczkowania, pomiedzy substancja  oznaczona a roztworem titranta, metody miareczkowe dzielimy na:  A) Kompleksometryczne B) Redoksymetryczne C)Alkacymetryczne D)Arganometryczne(chyba to...

Chemia analityczna pytania z egzaminu2

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

1. Reakcja vogla 2. cos tam co jest matematyczna precyzja a odp odchylenie standardowe 3. podac dwa znane testy na wykrycie błedu grubego:odp dixona i grubasa 4. reakcja cuma, i dlaczego nie moze byc w obecnosci jonów chlorkowych jak sie ich  pozbyc 5. jeden redoks identyczny jak robolismy u nowi...

Aminokwasy i spektrofotometria

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

λ=c/v; λ- dł fali[nm], c-prędkość prom w próżni 3*10^10,  v- częstość prom, licza cykli drgań na jednost [Hz].  Zal.Plancka E=hv= h c/v=hṽc E-  en prom,  h- stała Plancka 6,625*10^-34,  ṽ=1/λ-  liczba falowa.  Zakres widzialny  dla człowie...

Chemia środowiska - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz
 • Chemia środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 770

1. Ile jest teoretycznie możliwych kongenerów PCNs? 2. Jaki to związek? 1,2-dichloroCDF 3. Analogami przestrzennymi 2,3,7,8-TCDD są kongenery należące do: 4. Na liście UE wśród tzw ‘’szesnastu priorytetowych WWA’’ znajdują się: 5. Substancję b...

Zasoby kryla w Oceanie Południowym

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

Zasoby kryla w Oceanie Południowym Skorupiaki. Ponad 80 gatunków. Największe znaczenie gospodarcze: Euphasia superba Euphasia crystallorophias. Konsumenci 1 rzędu. Odżywiają się fitoplanktonem. Jest na nim oparty cały  ekosystem Antarktyki. Odżywiają się nim ryby, pingwiny, foki, fiszbinowce i in...

Ochrona przyrody - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jacek Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

1.  Pierwszy park narodowy: USA,  Yellowstone 2.  Środowisko przyrodnicze to: zespól materiałów, elementów przyrody otaczający  określony przedmiot oraz czynników wyst.w tym otoczeniu 3.  Wyczerpane zasoby to: paliwa stałe, kopaliny, rudy 4...

Geologiczna działalność wiatru - Prędkość wiatru

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Geologiczna działalność wiatru Odróżnia się dwojakiego rodzaju geologiczna działalność wiatru: - niszczącą (erozja eoliczna) - budującą (akumulacja eoliczna) Prędkość wiatru zwiększa się z wysokością . W wysokich górach wiatry są tak silne, że wywiewają  wszelki drobny materiał ze 

Czas geologiczny

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
 • Hydrologia oraz nauki o Ziemi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

CZAS GEOLOGICZNY Powstanie Ziemi Mechanizm powstania układu słonecznego nie jest wyjasniony i wia_e sie z teoriami dotyczacymi powstania wszechswiata. „Wielki wybuch” uznawany przez współczesna kosmologie za najbardziej prawdopodobny model powstania Wszechswiata  13,7 mld  lat temu z gestej i gorac...

Metamorfizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

METAMORFIZM METAMORFIZM  (gr metamorphosis – przeobrażenie)  to zespół procesów prowadzących do przeobrażenia skał. Polega na działaniu  temperatury i ciśnienia  o wartościach wyższych niż na powierzchni Ziemi, niekiedy także na oddziaływaniu  czynników chemicznych . Zmianom ulegać może  skład mine...

Powierzchniowe ruchy masowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1883

POWIERZCHNIOWE RUCHY MASOWE Powierzchniowe ruchy masowe są to przemieszczenia mas skalnych pod wpływem siły ciężkości.  Erozja i wietrzenie naruszają równowagę utworów geologicznych.  Erozja zwiększa pochyłość stoków i sprzyja osuwaniu. Ruch m...